1 & 15 Feb 2018
Song Thao - Nguyễn An Bình - Nguyễn Như Tâm
Cao Mỵ Nhân - Trần Lâm Phát - Nguyễn Minh Phúc
Trần Khánh Liễm - Bùi Nguyên Bằng - Lê Lộc
Trần Yên Hòa - Nguyễn Nam An - Phương Tấn
Thái Huy Long - Nguyễn Ngọc Hạnh - Phan Anh
Lý Quang Hoàn - Lê Phước Dạ Đăng - Huy Uyên
Phan Ni Tấn - Hoàng Quân - Lại Thị Mơ
Trần Thiện Hiệp - Lương Ngọc Thành - Võ Công Liêm
Hoàng Nga - Luân Hoán - MH Hoài Linh Phương
Trần Thiện Hiệp - Tuyền Linh


Hoàng Nga: Short Stories
Nguyễn Như Tâm: Poems
Lê Thị Châu: Fashion Over 50
Âu Tím: Culture and Entertainment


1. Cho tôi thờ thơ ấu
2. Chọn cô nào
3. Không chúc Tết
4. 
Đi cruise Hong Kong, Việt Nam, Thái-Lan, Cambodia, Singapore 
- Phần 1: Hong Kong, Vịnh Hạ Long
- Phần 2: Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phú Mỹ (Vũng Tầu)

 


1. Nói Chuyện Với Kỳ-Lân (Peter Carey)
2. Kiếm Pháp Sấm Chớp Của Kẻ Bị Tai Họa Đàn Bà (Fujisawa Shuhei)


 

1. Ba trăm năm ĐBSCL đến với con kênh Vĩnh Tế
2. Cống Đập Chặn Mặn Gây Rối Loạn Hệ Sinh Thái Và Những Cái Giá Phải Trả
3. Con Đường Sách Sài Gòn Và Câu Chuyện Đốt Sách

Donation in Feb. 2018: 

Nguyễn T B Hằng (South Jordan, UT)
Hoàng Bích Quân (Brossard, Quebec, Canada)
Just Published:
Dòng Sông Tuổi Thơ (tập truyện) - Tiểu Thu
Pulau Bidong, Miền Đất Lạ (tập truyện) - Võ Kỳ Điền
Câu Hỏi Kiếp Người (tập truyện) - Võ Kỳ Điền
Con Mèo Hoang (tập truyện) - Trần Khánh Liễm 
Tình Muộn (thơ) - Cao Mỵ Nhân
Tình Sầu (thơ & truyện) - Xuân Thao & Thu Phong


Please go to Art section
Việt Nam
California
New York
Print

Home

Posted in Uncategorised


Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Born on October 17, 2009