1 December 2016

Song Thao - Tuyền Linh - MH Hoài Linh Phương 
Hạnh Đàm - Phan Ni Tấn - Thái Huy Long - Lại Thị Mơ 
Võ Công Liêm - Trần Thiện Hiệp - Lương Ngọc Thành
Trần Yên Hòa - Phan Anh - Cao Mỵ Nhân 
An Phú Vang - Thiên Lý - Lê Phước Dạ Đăng 
Bùi Nguyên Bằng - Nguyễn Như Tâm - Phương Duy 
Luân Hoán - Trần Khánh Liễm - Ngô Thế Vinh

1. Chuyến đi Canada: Toronto, kết cục

New Writings in Dec 2016 of
Phạm Vũ Thịnh

1. Kiếm pháp Phù du của người điên (Fujisawa Shuhei) 

2. Người Đi Vé Ngày (Murakami Haruki)


 


Vietnamese painter: Nguyen Duc Nung
Vietnamese painter: Nguyen Trung
Just Published:
Nhớ Tiếng À Ơi (tập truyện ngắn của Hoàng Quân)
Tìm Lại Tuổi Thơ (thơ của Hạnh Đàm)
Trục Quay Lịch Sử (xã luận chính trị của Nguyễn Hữu Hoạt)


Coming Soon:
Vietnamese Authors (Tác Giả Việt Nam)
Nhớ tiếng À Ơi
Donation in December 2016: 

Nguyen Kim Mai (Farmington, NM)
Nguyen Tuong Lam (Denver, CO)
Gỡ Rối Tơ Lòng
Chuyện Linh Tinh
Lê Thị Châu: Fashion Over 50
Lại Thị Mơ: Gossipy Essays
Âu Tím: Culture and Entertainment


Vietnamese Dictionary
Changing Vietnamese Fonts
Learning English Online
Luân Hoán's Poems
...
Many others sites ...
Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Born on October 17, 2009