15 May 2016
Luân Hoán - Song Thao - Nguyễn Như Tâm
Tuyền Linh - Lại Thị Mơ - Thiên Lý - Phan Anh
Nguyễn An Bình - Võ Công Liêm - Thái Huy Long
Nguyễn Quốc Bảo - Huy Uyên - Nguyễn Huy Côn
Trần Yên Hòa - Trần Thiện Hiệp -Nguyễn Nam An
Phương Duy


1 May 2016
Điệp Mỹ Linh - Tuyền Linh - Lại Thị Mơ
Nguyễn An Bình - Thiên Lý - Huy Uyên
Võ Công Liêm - Nguyễn Nam An 
Lương Ngọc Thành - Thái Huy Long
Lê Phước Dạ Đăng - Thành Tôn
Luân Hoán - Phương Duy - Song Thao

1. Cá chết dọc biển từ Hà-Tĩnh xuống Đà-Nẵng
2. World naked garden day (ngày làm vườn khỏa thân thế giới)
3. Restroom có wi-fi
4. Tokyo, Japan - May 2016
5. Bangkok và Maldives - May 2016
6. Cuộc viếng thăm Việt Nam của Obama
7. Obama và Anthony Bourdain ở Hà Nội

New Writings in May 2016 of
Phạm Vũ Thịnh

1. 
Kiếm pháp Lưu thủy của kẻ háo sắc (Fujisawa Shuhei)

2. Nhật ký ngày gió lớn (Murakami Haruki) Vietnamese painter: Khanh Truong
Polish painter: Teresa Wallis-Joniak
Sculpture with Bronze, Marble or Granite: Pawel Erazmus
Vietnamese photographer: Nguyen Quoc Dung
World biggest statues
Just Published:
1. Bắc Kỳ (tuyển tập Nguyễn Tài Ngọc)
2. Huế, Một Thuở Kinh Đô (Mai Khắc Ứng)
3. Hồ Chí Minh - Chân Dung Một Cuộc Đời 
(Lâm Hoàng Mạnh dịch)
4. Những Lựa Chọn Khó Khăn
(Lâm Hoàng Mạnh dịch) 

Coming Soon:
Vietnamese Authors (Tác Giả Việt Nam)
Truyện ngắn Khánh Trường
Khói Cuối Nguồn Hương (thơ Luân Hoán)
Ngao Du Cùng Vũ Khí (thơ Luân Hoán)
Ngọn Tình Lục Bát (thơ Lê Hân) 

Donation in May 2016:
 
Dung Tien Le (Saigon, Vietnam)
Hai Tran (Centreville, VA)
A writer (Texas)
Phien V Nguyen (Corona, CA)
Tirso M. Gamo, Jr. (Carritos, CA)

Lê Thị Châu: Fashion Over 50
Lại Thị Mơ: Gossipy Essays
Âu Tím: Culture and Entertainment


Vietnamese Dictionary
Changing Vietnamese Fonts
Learning English Online
Luân Hoán's Poems
...
Many others sites ...
Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Born on October 17, 2009