15 November 2015
Nguyễn Vi Sơn - Luân Hoán - Tuyền Linh
Võ Công Liêm - Phan Anh - Lê Thành Chung
Nguyễn An Bình - Trần Huy Sao
Thái Huy Long - Vũ Công Hiển


1 November
2015
Tuyền Linh - Luân Hoán - Hồng Vũ Lan Nhi
Dương Viết Điền - Khiếu Long - Huy Uyên
M.H. Hoài Linh Phương - Thái Huy Long - Phan Anh
Nguyễn An Bình - Song Thao - Hoàng Xuân Sơn
Nguyễn Đông Giang - Thiên Lý - Lương Ngọc Thành
Võ Công Liêm - Điệp Mỹ Linh - Lê Phước Dạ Đăng
Khánh Trân - Đoàn Tiến

1.  Người Việt có tiếng tăm bị bắt
2.  Buổi sáng đi bộ
3.  Trang phục cho Halloween
4.  Halloween ở Hoa Kỳ - 2015
5.  Tham
6.  Atlanta, Chattanooga, Nashville
7.  Nashville, Stone Mountain, Atlanta
8.  Atlanta, Georgia
9.  Tri Ân Thầy Cô
10. Happy Thanksgiving 2015
11. 
Nhà thờ Tin Lành North Hollywood kỷ niệm 40 năm thành lập

New Writings in November of
Phạm Vũ Thịnh
1. Bi Kịch Mỏ Than New York
2. Bốn Bề Bờ Bụi

Vietnamese Photograher: Vu Cong Hien
Vietnames Painter: Le Pho
Vietnamese Photographer: Ngo Thi Binh

Tái bản Phiếm 4, 5, 6 (Song Thao)
Lam Phương: Nhạc và Đời (nhóm Nhân Ảnh Tân Văn)
Huế, Một Thuở Kinh Đô (Mai Khắc Ứng)
Tác Giả Việt Nam (Lê Bảo Hoàng sưu tập)


Donation in November: 
 
Nguyễn Nhuyên Hùng & Hằng (San Jose, CA)

Basic Make-upVietnamese Dictionary
Changing Vietnamese Fonts
Learning English Online
Luân Hoán's Poems
...
Many others sites ...
Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Born on October 17, 2009