15 August 2016

Tuyền Linh - Thiên Lý - Phan Anh - Huy Uyên
Nguyễn An Bình - Lê Phước Dạ Đăng - Hạnh Đàm
Phan Ni Tấn - Thái Huy Long - Lại Thị Mơ 
Võ Công Liêm - Nguyễn Nam An - Nguyễn Như Tâm
Trạch An Trần Hữu Hội - Trần Toàn Xương
Nguyễn Huy Côn

1. Lực sĩ Hoa Kỳ và Thế Vận Hội
2. "Sàm sỡnàng Biang
3. Cháu ngoại đầu tiên
4. Vợ bóp của quý chồng
5. Sức khỏe là vàng
6. Xe đụng đem sửa
7. Gp Topless Day


1. Tranh Luận (Lawrence O'Donell, Jr.)


2. 
Ngày Đẹp Trời Để Xem Kangaroo (Murakami Haruki)
 


Vietnamese painter: Bùi Xuân Phái
Vietnamese painter: Tô Ngọc Vân
Just Published:
Phiếm 18 (Song Thao)
Khói Cuối Nguồn Hương (thơ Luân Hoán)
Ngao Du Cùng Vũ Khí (thơ Luân Hoán)
Ngọn Tình Lục Bát (thơ Lê Hân) 

Coming Soon:
Vietnamese Authors (Tác Giả Việt Nam)
Truyện ngắn Khánh Trường
Donation in August 2016: 

Enrico Locsin (Aurora, FL)
Gỡ Rối Tơ Lòng
Chuyện Linh Tinh
Lê Thị Châu: Fashion Over 50
Lại Thị Mơ: Gossipy Essays
Âu Tím: Culture and Entertainment


Vietnamese Dictionary
Changing Vietnamese Fonts
Learning English Online
Luân Hoán's Poems
...
Many others sites ...
Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Born on October 17, 2009