15 Sept 2017
Nguyễn An Bình - Phan Anh - Trần Khánh Liễm
Bùi Nguyên Bằng - Võ Công Liêm - Dzạ Lữ Kiều
Trần Văn Dưỡng - Thái Vĩnh Khiêm - Phù Hư
Thái Huy Long - Trần Thiện Hiệp - Nguyễn Huy Côn
Vũ Thụy Hoàng

1 Sept 2017
Thái Vĩnh Khiêm - Võ Công Liêm - Song Thao
Phan Anh - Thái Huy Long - Bùi Nguyên Bằng
La Thụy - Phạm Cao Hoàng - Luân Hoán
Nguyễn Đại Việt - Lương Ngọc Thành 
Nguyễn An Bình - Hạnh Đàm - Trần Thiện Hiệp
Trần Thị Nguyệt Mai

Hoàng Nga: Short Stories
Nguyễn Như Tâm & Lại Thị Mơ: Poems & Essays
Lê Thị Châu: Fashion Over 50
Âu Tím: Culture and Entertainment


1. Đêm thứ nhì nằm bệnh viện
2. Họa vô đơn chí
3. Thú vật bị giết sắp tuyệt chủng
4. Dự đám cưới
5. Điểm tâm ở Mỹ


1. Ngang tàng ở South Bay (Murakami Haruki)
2. Trời sáng (Dazai Osamu)


 

Ngày nước thế giới 2017

Donation in Sept 2017: 

Anthony Chan (Singapore)
Nguyen Tuong Lam (Denver, CO)
Ly's family (San Jose, CA)
Alfred Epprencht (Bangkok, Thailand)
Just Published:
Vietnamese Authors (Tác Giả Việt Nam)
Thần Giao Cách Cảm (truyện dài Nguyễn Quang)
Những Đóa Hoa Tim (thơ Ngọc An)
Phiếm 19 (truyện phiếm của Song Thao)
Idioms and Proverbs Handbook
(English-Vietnamese and Vietnamese-English)Vietnamese painter: Jacklyn Vy Tran
Vietnamese painter: Nguyen Phuc Thinh
Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Born on October 17, 2009