mt s c bc xúc

Nguyn Tài Ngc

 

 

(những chữ nghiêng mầu xanh miền Bắc

phổ biến vào Nam sau tháng Tư 1975;

trước đó miền Nam không dùng)

 

 

sáng hôm nay tôi cảm ḷng bức xúc:

ba ngày sau sự cố sẽ xẩy ra,

tuy rằng không có mấy vẻ đại trà,

cũng chắc chẳng có phần hưng phấn.

 

không liên quan đến phục hồi nhân phẩm,

cũng không ǵ là đột xuất, khẩn trương:

tôi phải vào đăng kư ở nhà thương,

bắt đầu cho cuộc giản đơn phẫu thuật.

 

ba tháng trước vợ tỏ lời đề xuất,

cảnh báo tôi gặp bác sĩ tức th́,

nếu không th́ nàng quyết định cách li:

vai tôi nhức mà không lo cứu hộ.

 

tôi nghe lời, ráng động viên t́m chỗ,

bác sĩ nào kiệt xuất chữa cho tôi.

gặp một ông, sau khi khám, phản hồi,

chỉ đạo tôi:  bả vai cần phải mổ. 

 

{nhà thương tôi gần con đường cao tốc,

kế nhiều nơi đă giải phóng mặt bằng,

chẳng cần máy bay lên thẳng (trực thăng),

cũng không  cần cơ trưởng hay cơ phó}.

 

bác sĩ nói, th́ phải là cơ sở,

nên tôi đành chọn ngày tốt thi công.

tôi không c̣n năng nổ khi mổ xong,

hệ quả: tôi trở thành độc thủ.

 

biết thế nên tôi đă lo tranh thủ,

hôm qua t́m động thái nấu bánh chưng.

nấu cà-ri, kho thịt nấu bổ sung,

chủ đạo cho nàng khỏi lo cơm nước.

 

 

c̣n những việc tôi thường lo nghiêm túc:

lau hồ bơi, nhà ỉa, cắt cỏ cây,

nàng vô tư, không cần phải nhúng tay,

tôi chỉ đạo cho con làm tất cả.  

 

sau khi mổ, có chuyện không lư giải,

cụ thể như chuyện giao cấu canh Ba.

có c̣n chất lượng sướng sập nhà,

hay tôi phải cho nàng tiền bồi dưỡng?

 

trước khi mổ, tôi với nàng tự sướng,

để giữ làm tư liệu một tấm h́nh.

chủ yếu là nếu tôi lỡ thăng thiên,

c̣n kỷ niệm một t́nh yêu nhất trí. 

 

bấy lâu nay, tôi do nàng quản lí,

nàng là người giải phóng cuộc đời tôi.

tuy tôi không học vị suốt cả đời,

nàng hồ hởi yêu thương tôi nhất quán.

 

tấm ḷng nàng, không tài nào đáp án,

nên tôi xin động năo mối tư duy,

thốt lên ḷng thành khẩn với cụm từ :

"cảm ơn em, giúp đời anh nâng cấp".

 

nếu khi mổ, tôi nhỡ thăng đột xuất,

tạ ơn em cùng tôi bước diễu hành

trên đường đời, trải nghiệm suốt năm canh,

cùng chia sẻ tháng năm vui tiên tiến.

 

đôi chúng ta có cùng nhiều điểm yếu,

nhưng phần mềm, phần cứng vẫn thân thương.

không quá tải v́ ḿnh rất phi thường,

nếu xa em? - tôi sốc khùng, nuối tiếc.

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tài Ngọc

August 2017

http://saigonocean.com/index.php/en/

 

Giải thích:

 

Bồi dưỡng    =              Tiền hậu tạ, tip, pourboire.     

Bức xúc         =              Cấp bách, cần giải quyết

Bổ sung         =              Thêm vào, bổ túc

Cách li           =              Cô lập

Cảnh báo              =              Khuyến cáo, báo động.

Cao tốc          =              Xa lộ

Chất lượng   =              Phẩm chất  
Chỉ đạo          =              Hướng dẫn theo đường hướng, chủ

                                        trương nhất định

Chủ yếu         =              Quan trọng nhất

Chủ đạo         =              Chủ yếu, ảnh hưởng đến toàn bộ

Cơ bản           =              (cơ=nền nhà, bản= gốc cây). Căn bản

Cơ sở             =      Căn cứ, nền tảng, nguồn gốc. "nói không có

                                sở""nói không có căn cứ")

Cơ trưởng    =              Phi công chính

Cơ phó           =              Phi công phụ

Cụ thể            =              Điển h́nh

Cụm từ          =              Nhóm chữ

Cứu hộ          =              Cứu cấp

Diễu hành    =              Diễn hành

Đại trà           =              Quy mô, rộng lớn

Đăng kư                 =              Ghi danh, ghi tên

Đáp án           =              Giải đáp

Đề xuất          =              Đề nghị

Điểm yếu              =              Yếu điểm

Động năo      =              Vận dụng trí óc, suy luận, suy nghĩ

Động thái             =      (ghép hai chữ Động = hành động ; Thái =

                                thái độ).  Tự Điển Việt Nam cắt nghĩa là:

                                "biểu hiện biến đổi của một t́nh trạng theo

                                thời gian, theo sự phát triển"

Động viên     =              Khuyến khích

Đột xuất                =              Bất ngờ

Giao cấu                =              Làm t́nh

Giải phóng mặt bằng =      Giải tán một khu đất hay mặt tiền

                                        để xây dựng một công tŕnh khác.

Giản đơn               =              Đơn giản

Học vị            =              Bằng cấp

Hệ quả           =              Hậu quả

Hồ hởi           =              Phấn khởi

Hoành tráng        =              Nguy nga, tráng lệ, đồ sộ

Hưng phấn   =              Kích động, vui sướng

Khẩn trương        =              Cấp bách

Kiệt xuất               =              Giỏi, xuất sắc

Lư giải           =              Giải thích

Máy bay lên thẳng =          Trực thăng

Nâng cấp               =              Nâng giá trị lên

Năng nổ        =              Hăng hái hoạt động

Nghiêm túc  =              Nghiêm chỉnh

Nhất trí         =              Đồng ḷng, đồng ư

Nhất quán    =              Đồng nhất trước sau như một

Phần cứng    =              Hardware

Phần mềm    =              Software

Phẫu thuật   =              Giải phẫu

Phản hồi               =              Trả lời, hồi âm

Phục hồi nhân phẩm   =           Hoàn lương

Quá tải          =              Quá trọng lượng

Quán triệt     =              Hiểu rơ, thấu đáo

Quản lí          =              Cai quản

Sốc                  =              Shocked, Kinh ngạc

Sự cố              =              Tai nạn hay một sự hư hỏng.

Thân thương       =              Thiện cảm sâu sắc

Tiên tiến               =              Xuất sắc, hàng đầu

Tranh thủ             =              Cố gắng

Trải nghiệm =              Kinh nghệm

Triển khai    =              Khai triển

Tư duy          =              Suy nghĩ

Tư liệu          =              Tài liệu

Tự sướng     =              Selfie

Vô tư              =              Không phải lo