Đời giấc

Nguyn Tài Ngc

 

 

DNG_7753.JPG

Red Square, Russia, June 2015

 

 

        trong đời lắm bất ngờ,

như lấy vợ, tưởng thành.

        ngày xưa c̣n thưở trẻ ranh,

bao giờ nghĩ đi Anh, Maldives?

        đi Tây, đi Đức, Paris?

Thái Lan, Hàn Quốc, Belize, Taiwan?

        Singapore, Úc, Japan?

Mexico, Ư, Cayman, Puerto Rico?

        Croatia, Thụy , Monaco?

St Martin, Trung Quốc, Barbados, Corsica?

        Haiti, Hy-Lạp, Canada?

ấy chưa kểnhà, America.

        khắp nơi thế giới gần xa,

một nơi nhớ măi: Russia, Putin.

        quảng trường rộng lớn trong h́nh:

Red Square, đồng chí ẩn ḿnh nơi ?

 

Nguyễn Tài Ngọc

http://saigonocean.com/index.php/en/

August 2017