Ph đi b Nguyn Hu

Nguyn Tài Ngc

 

 

 

        cùng nhau đi đến Sài-G̣n,

từ bao năm trước, không c̣n thủ đô.

        nhưng c̣n chốn bồ:

chín triệu dân số, đổ dồn vào đây.

        nhiều người nói lắm đổi thay,

nhưng tôi lại nghĩ đà này chậm tiêu.

        phố phường, nhà cửa ít nhiều,

xem ra cũng thế, chẳng "siêu" nào.

        con đường Nguyễn Huệ năm nào,

bây giờ biến đổi, đón chào tham quan.

        cây to cổ thụ hai hàng,

anh điên nào đă ngông gàn chặt đi.

        ban trưa chẳng ai đi,

bóng râm mất hết, nóng bọt hơi.

        chẳng ai bắn nước lau chùi,

nền xi-măng bẩn, đen thùi, không "phê".

        dân đông quá đỗi ê chề,

không giải trí, tụ về họp đông.

        Nguyễn Huệ: băi đất trống không,

để dân khuây khỏa, tâm ḷng tạm vui.

 

Nguyễn Tài Ngọc

March 2018

http://saigonocean.com/