V thăm trưng cũ

Nguyn Tài Ngc

 

 

     

 

 

xưa Sài-G̣n vào thời Trung học,

tôi học trường Trung học Hùng Vương.

          nằm trên con phố Hùng Vương,

Quận 5, Chợ Lớn, gần trường Y Khoa.

 

trường của tôi chẳng ma nào biết,

ngay gần bên, nổi tiếng Chu Văn An.

          nhưng tôi chẳng thở, chẳng than,

ḷng tràn hănh diện, khang trang trường ḿnh.

 

lên Trung học, học sinh nghĩ,

được tuyển vào Pétrus , Gia Long.

          (Chu) Văn An, () Trường Toản, Trưng Vương,

chẳng ai tưởng Hùng Vương trường ḿnh.

 

đầu óc tôi lắm đinh, lắm sạn,

chẳng bao giờ ngao ngán, "who cares?"

          tên trường chẳng dọa, chẳng đe,

nhân thành đạt, ông Nghè vinh quy.

 

xưa đi học tôi th́ nhút nhát,

gặp nào, cũng gạt tôi ra.

          nói liền: "sa-yzố-na-ra!",

làm tôi chỉ muốn vào nhà thương điên.

 

tôi về trường, muốn t́m kỷ niệm.

nhưng than ôi, măi kiếm không ra.

          trường tôi bệ rạc nghèo nàn,

bao năm xuống cấp, hoang tàng phía sau.

 

hôm nay tôi quay đầu trở lại,

chút công thành, giai thoại văn chương.

          hay, trường lớp thân thương,

tôi đầy hănh diện học trường Hùng Vương?

 

 

 

Bốn bạn ngày xưa học chung lớp 11A6 với tôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Đại Học Y Khoa bên kia đường Hùng Vương, nay đổi thành Đại học Y Dược

 

Lần này về Sài-G̣n tôi gặp lại anh Trương Phước Thanh,

xưa Liên Toán Trưởng của lớp 6 đến lớp 9,

tôi củng học chung lớp. 45 năm xa cách,

bây giờ chúng tôi mới gặp lại nhau.

Khi chạy loạn vào tháng 4 năm 1975,

tôi mang theo ảnh chụp tôi học lớp Đệ Thất,

cả h́nh anh Thanh. Khi c̣n , tôi rất nhỏ con:

 

 

 

 

 

Nguyễn Tài Ngọc

March 2018

http://saigonocean.com/