chn nào?

Nguyn Tài Ngc

 

 

một anh chàng tràn đầy nhựa sống,

độc thân, đẹp giai giống Hùng Cường,

nhiều , ḷng dạ vấn vương,

sẵn ḷng dâng t́nh thương, gửi gấm.

 

quá nhiều nàng say đắm,

nên một hôm chàng kiếm ba ,

khắp SàiG̣n, Rịa, Cần Thơ,

chọnthí sinh”, tuyển làm vợ lớn.

 

ba nàng tuổi trẻ xanh mơn mởn

được chàng trao tiền số khổng lồ,

mỗi bằng nhau, mười tám ngh́n đô,

bảo dùng để gây chàng ấn tượng.

 

thứ nhất cơi ḷng sung sướng,

ra tiệm mua quần áo Chanel,

mua giầy "shang", làm tóc, làm nail,

rồi hỏi chàng: “Em trông đặng?”

 

 

Chanel Classic, bán $5900 dollars ở trang web Chanel

 

 

thứ hai tâm ham chiến thắng,

mua cho chàng watch hiệu Cartier,

giầy Ricci, mắc thấy ghê,

nói: “Chàng đẹp, em không cần diện”.

 

 

giầy Stefano Ricci Classic, giá bán $4995 dollars

 

thứ ba người thật chiến,

mang tiền vào chứng khoán đầu .

chẳng bao lâu tiền nở kếch ,

nàng đem lại cho chàng, hănh diện.

 

tôi xin hỏi con, chú thím,

nếu "toa", "toa" sẽ chọn ai?

số Ba, Một, hay số Hai?

lấy về nhà ngủ chung chăn gối?

 

chàng bóp trán, suy lui, nghĩ tới,

rồi cái đùng! quyết định thật nhanh:

chàng sống với năm canh,

... ngực, mặt xinh nhất!

 

các nghe, xin đừng nổi giận,

con trai nào óc cũng mát dây,

khi nói về phụ nữ điều hay,

chúng tôi nghĩ: ṿng Ba, ṿng Một.

 

xin đừng chọi chua trứng thối,

lỗi không do nơichúng tôi,

lỗi nơi Xếp lớn, ông Trời,

tạo đàn ông tính t́nh... hết sẩy!

 

Nguyễn Tài Ngọc

February  2018

http://saigonocean.com/