cho tôi thi thơ u

Nguyn Tài Ngc

 

(ảnh Ellie chụpcông viên 25-Jan-2018)

 

 

 

cho tôi trở lại thời bỏng,

trí ngây ngô, trong trắng, hồn nhiên.

không bận tâm, suy nghĩ bạc tiền,

chẳng lo âu thế gian thua thắng.

 

cho tôi trở lại thời trong trắng,

lắm bạn , chẳng nghĩ chung quanh.

không biết thế giới gian manh,

không phân biệt được điều tốt xấu.

 

cho tôi trở lại thời thơ ấu,

không suy mảnh áo, miếng cơm.

ngủ say đêm không nghĩ chập chờn,

sáng đi làm lo âu sớm, trễ.

 

cho tôi trở lại thời xưa trẻ,

chỉ cần lo học với lo chơi.

những u buồn cay đắng cuộc đời,

chưa một lần hiện trong tâm trí.

cho tôi trở lại thời ,

bố hay me ở sát gần bên.

t́nh thương yêu bố mẹ ấm êm,

chẳng bao giờ xa tôi vĩnh viễn.

 

 

 

 

 

Nguyễn Tài Ngọc

February 2018

http://saigonocean.com/