Cây Liễu Mù Và Cô Gái Ngủ (Murakami Haruki)
 
Ảo Ảnh Cuộc Đời (Akutagawa Ryunosuke)
 
Mời Đọc Thêm