Chim Vặn Dây Thiều Và Phụ Nữ Ngày Thứ Ba (Murakami Haruki)
 
Xe Lửa (Dazai Osamu)
 
Mời Đọc Thêm