Giá tr $100 dollars

ca mi tiu bang

 

 

 

Nguyn Tài Ngc dịch

http://www.saigonocean.com/tinhangthang/mucTinCanCho.htm

 

 

 

Chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ vừa công bố nhiều dữ kiện so sánh sự khác biệt giữa giá cả lợi  tức của các vùng thành phố các tiểu bang.

giá vật chất mỗi nơi khác nhau, chẳng hạn như giá nhà ở New York hay California đắt hơn nơi khỉ ho gáy Kansas hay Alabama, dùng dữ kiện này, Tax Foundation tính ra 100 dollars  mua được  giá trị bao nhiêu hàng hóa của từng tiểu bang để xem tiểu bang nào đời sống đắt đỏ nhất rẻ nhất.

Đây năm nơi đắt nhất, $100 dollars giá trị mua ít nhất:

1. Thủ đô Washington, District of Columbia ($84.60)

2. Hawaii ($85.32)

3. New York ($86.66)

4. New Jersey ($87.64)

5. California ($88.57)

năm tiểu bang giá sinh hoạt rẻ nhất:

1. Mississippi ($115.74)

2. Arkansas ($114.16)

3. Missouri ($113.51)

4. Alabama ($113.51)

5. South Dakota ($113.38)

Một ngườitiểu bang Kentucky lương một năm $40,000 dollars sau khi đóng thuế, tiền giá trị ngang với một ngườithủ đô Washington, DC, lương một năm $53,000 dollars sau khi đóng thuế ( Washington, DC đời sống đắt đỏ hơn), thành thử nếu ai muốn giầu to, trở thành  triệu phú trong thời gian ngắn nhất th́ nên dọn đến những tiểu  bang với giá sinh hoạt rẻ nhất*.

 

*  Thống này chỉ nói đến giá trị đồng tiền cao của những tiểu bang khỉ ho gáy, không đề cập đến sự bất lợi của : Tuy California giá sinh hoạt cao, nhưng thức ăn Việt rẻ. Một người thể dọn đến tiểu bang Alabama giá sinh hoạt rẻ thứ nh́ trên nước Mỹ, nhưng nếu muốn mua hột vịt lộn Long An th́ phải trả giá cắt cổ: ở California hột vịt lộn chỉ 79 cents một hột, trong khi ở Alabama một hột vịt lộn 2000 dollars, c̣n không để mua!  

 

Pasted_Image_8_18_14__2_30_PM.png

Nguồn:  http://taxfoundation.org/blog/real-value-100-each-state