V không mun làm t́nh vi chng

 

 

Một anh chồng tức giận vợ không làm t́nh với ḿnh theo ư muốn, tạo ra một bảng tính EXCEL spreadsheet ghi lại chi tiết từng ngày anh ta được múi hay không. do vợ đưa ra để tránh làm t́nh từ: "Em đang xem TV show", "Người em mồ hôi, bẩn lắm", cho đến: "Em cần đi tắm", "Em đang say rượu", "Anh đang say rượu"...

vợ đăng  cả spreadsheet này lên trang web Reddit, viết: "Chồng tôi gửi cho tôi một danh sách anh ấy liệt từ ngày 1 tháng  6, than phiền trong 27 ngày anh ấy hỏi tôi muốn làm t́nh nhưng tôi chỉ đồng ư ba lần, quá ít".

Như thế nghĩa tỷ lệ thành công khi anh ta hỏi vợ muốn làm t́nh hay không chỉ 11%, 9 ngày th́ chỉ được vợ cho làm t́nh một lần.

Cả mấy trăm người viết cho ta, đưa ra ư kiến của họ, đồng ư , chống lại .

Tôi thấy tội nghiệp anh này, tuy rằng lẽ thành công trong lănh vực toán học giỏi giữ lại chi tiết trên spreadsheet, thế nhưng  về phương diện làm t́nh th́ thất bại ê chề.

Đây danh sách ân ái anh ta ghi lại chi tiết từng ngày:

 

 

 

NGÀY

SEX?

LƯ DO VỢ KHÔNG MUỐN ÂN ÁI

3-Jun-14

NO

Em đang xem TV show.

4-Jun-14

NO

Người em mồ hôi, bẩn lắm. Em cần đi tắm (ngày hôm sau mới thật sự đi tắm).

6-Jun-14

NO

(Không nói hết)

9-Jun-14

NO

Em mệt quá.

10-Jun-14

YES

 

11-Jun-14

NO

Hôm qua đến nay em vẫn c̣n thấy mệt.

12-Jun-14

NO

Chỉ trả lời "Không"

13-Jun-14

NO

Em đang xem ciné (thế 15 phút sau ngủ kḥ).

16-Jun-14

NO

Em đang say rượu, đầy bụng ăn nhiều quá.

18-Jun-14

NO

Không th́ giờ đi tắm chỉ c̣n chuẩn bị đi ăn tối (vẫn c̣n 20 phút nữa mới đi).

19-Jun-14

NO

Em mới đi gym về, mồ hôi nhuễ nhoại (hôm sau mới tắm).

20-Jun-14

NO

(Không nói hết)

21-Jun-14

NO

Mai em phải đi làm sớm.

22-Jun-14

NO

(Không nói hết)

27-Jun-14

YES

 

29-Jun-14

NO

Anh  say rồi.

30-Jun-14

NO

Người em bẩn lắm.

1-Jul-14

NO

Em  không cảm thấy khỏe trong người ăn nhiều quá.

3-Jul-14

NO

Người em đầy mồ hôi, và em mệt quá.

4-Jul-14

NO

(Không nói hết)

5-Jul-14

NO

Em sắp sửa bệnh.

6-Jul-14

NO

Em không cảm thấy khỏe 100%.

10-Jul-14

NO

Em cần đi tắm, v́ người em bẩn lắm.

11-Jul-14

NO

Em mệt quá.

12-Jul-14

YES

 

13-Jul-14

NO

Chỉ trả lời "Không".

14-Jul-14

NO

(Không nói hết)

16-Jul-14

NO

Em muốn xem show TV em thích, không thể bỏ qua được.

 

Đọc tin này làm tôi cũng thắc mắc chuyện t́nh ái ân của chúng tôi như thế nào nên tôi cũng bắt đầu ngấm ngầm ghi lại chi tiết từng ngày vợ không cho tôi đụng đến. Tính đến ngày tôi viết bài này th́ hôm nay đă ngày thứ sáu, cho đến bây giờ th́ tỷ số faire l'amour của tôi 0-6:

 

NGÀY

SEX?

LƯ DO VỢ KHÔNG MUỐN ÂN ÁI

24-Jul-14

NO

Hôm qua anh rủ đi chụp h́nh không đi.

25-Jul-14

NO

Hôm qua anh rủ đi chụp h́nh không đi.

26-Jul-14

NO

Hôm qua anh rủ đi chụp h́nh không đi.

27-Jul-14

NO

Hôm qua anh rủ đi chụp h́nh không đi.

28-Jul-14

NO

Hôm qua anh rủ đi chụp h́nh không đi.

29-Jul-14

NO

Hôm qua anh rủ đi chụp h́nh không đi.

 

Nguyễn Tài Ngọc dịch

http://saigonocean.com/tinCanCho/CanCho.htm

August 2014

 

Nguồn: http://www.thehealthsite.com/news/man-makes-excel-sheet-listing-dates-and-reasons-his-wife-didnt-have-sex-with-him/