Perfect landing!

Nguyn Tài Ngc

http://www.saigonocean.com/tinhangthang/mucTinCanCho.htm

 

 

Chiến đấu Harrier máy bay duy nhất thể cất cánh hạ cánh thẳng, lên xuống như trực thăng. Ngày 7 tháng 6, 2014, Đại Úy Phi công Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ William Mahoney khi vừa cất cánh khỏi Hàng Không Mẫu Hạm USS Bataan, khám phá khi bánh xeđầu máy bay khép kín vào thân máy bay th́ không mở ra lại được nữa.

Báo cho Hàng Không Mẫu Hạm biết khi Mahoney quay phi trở lại để đáp xuống khẩn cấp th́dưới đem ra một vật dụng như chiếc ghế đẩu để anh ta đặt tựa đầu phi lúc hạ cánh. Từ trên máy bay, anh ta không thấy chiếc ghế đẩu chỉ thấy đèn phát hiệu điểm chính xác cho anh ta đặt máy bay.

Tất cả thủy thủ trên Hàng Không Mẫu Hạm tạm thời trốn vào tầu khi Mahoney  bắt đầu hạ cánh sợ không biết  tai nạn thể xẩy ra hay không. Trừ một, hai lần nhồi lên xuống, Mahoney đáp phi của anh  ta xuống hoàn hảo. 

Xem video ở link:

AV 8B Harrier Lands without Nose Landing Gear

https://www.youtube.com/watch?v=w7nKtEZZT48

 

July 2014