ONLY IN AMERICA – Nghị Wisconsin bỏ trốn tiểu bang

 

Thứ Bẩy 19-2-2011, Madison,  Wisconsin: 

 

Mùa bầu cử tháng 11 năm ngoái mang Scott Walker,  hội viên đảng bảo thủ Cộng Ḥa, đắc cử chức thống đốc tiểu bang Wisconsin. Ông Walker  thừa hưởng một ngân sách thâm thủng 3,6 tỷ đô-la từ Thống Đốc đảng Dân chủ Jim Doyle. Khác với đảng Dân Chủ khi cầm quyền th́ gia tăng ưu đăi công chức, một trong những triết của đảng Cộng Ḥa giảm thiểu quyền lợi số nhân viên nhà nước.  Do đó, để đối phó với số tiền thâm hụt, Thống Đốc Walker muốn công chức tiểu bang chân trong nghiệp đoàn đóng 5.8% lương vào quỹ hưu trí, 12.6% vào bảo hiểm y tế, không cho công chức lên lương quá mức lạm phát, băi bỏ tất cả quyền thương lượng về lương bổng của nghiệp đoàn. Tuy rằng những biện pháp này chỉ tiết kiệm được 300 triệu đô-la cho tổng ngân sách, quen thuộc với quyền lợi ê chề từ xưa đến giờ, hội viên nghiệp đoàn như công chức giáo viên phản đối kịch liệt đề nghị của Thống Đốc,  tổ chức nhiều cuộc biểu t́nh đạithủ đô Madison, Wisconsin.

Những đề nghị của Thống Đốc Walker chỉ được thành luật nếu lưỡng viện Quốc hội Wisconsin biểu quyết chấp thuận. Cả Thượng viện lẫn Hạ viện đa số đều theo đảng Cộng Ḥa nên mọi người đă tưởng cho công chức, giáo viên biểu t́nh đến đâu, đề nghị của Thống đốc Walker sẽ được Quốc hội bỏ phiếu chấp thuận. Thượng Viện Wisconsin 33 nghị , 19 theo Cộng Ḥa 14 theo Dân Chủ. Đảng Cộng Ḥa cầm chắc phần thắng đa số việc biểu quyết đề nghị của Thống Đốc Walker thành luật; thế nhưng vào hôm Thứ Năm Thứ Sáu khi Thượng Viện họp lại để biểu quyết, cả 14 nghị đảng Dân Chủ đều khiếm diện.

Tuy rằng đủ đa số 19 phiếu thuận, các nghị đảng Cộng Ḥa không thể nào biểu quyết bỏ phiếu một luật về nghi lễ bầu cử: Thượng viện không được bỏ phiếu nếu không đủ số tối thiểu hội viên mặt để thành một quorum để bầu. Số tối thiểu ấy 20.  Đảng Cộng ḥa chỉ 19 nghị . Các nghị Dân chủ biết vậy nên tất cả đă bỏ trốn sang tiểu bang bên cạnh, Illinois, t́m khách sạn ở.

Tại sao họ trốn sang tiểu bang khác không chạy đến một thành phố nào ở Wisconsin? Thống Đốc quyền ra lệnh quân đội tiểu bang đi truy lùng bắt những nghị Dân chủ này trở lại Thượng viện để bỏ phiếu, nếu họ c̣ntrong Wisconsin. sự thật th́ như thế: Thống Đốc Walker đă ra lệnh quân đội đến nhà t́m bắt các nghị này trở lại Thượng Viện. Thế nhưng đă quá trễ tất cả đă cao bay xa chạy sang tiểu bang lân cận Illinois, nơi  lính Wisonsin không quyền hành.

Trong một cuộc phỏng vấn cho  báo chí từ một địa điểm không tiết lộ ở Illinois, Nghị Jim Holperin của đảng Dân Chủ nói rằng hôm nay họ không c̣nthành phố Freeport hoặc Rockford, Illinois, nơi họhôm Thứ Năm. Sẽ một ngày chúng tôi trở lại Wisconsin. Chúng tôi không cản trở việc bỏ phiếu này măi được. đi đâu th́ chúng tôi cũng luôngần thủ đô (Madison), pḥng một trường hợp khẩn cấp nào sẽ xẩy ra”.

Nguồn : Theo báo Milwaukee Journal Sentinel