Rui đc t́m rưu gii su

 

Nguyn Tài Ngc

http://www.saigonocean.com/tinhangthang/mucTinCanCho.htm

 

Báo Journal Science vừa công bố kết quả một cuộc nghiên cứu với hàng trăm con ruồi.

flies - Copy.jpg

 

Họ bắt  một con ruồi cái vừa mới làm t́nh xong, bỏ vào một chai đựng. Sau đó họ bắt một con ruồi đực bỏ chung vào với con ruồi cái rồi theo dơi hành động của hai con ruồi. Con ruồi đực muốn ân ái nhưng con ruồi cái, vừa mới làm t́nh xong, mệt mỏi nên không muốn ân ái một nào nữa. bay  chỗ khác khi con ruồi đực bay đuổi theo. Nếu bị con ruồi đực bắt th́ đá chống cự, hoặc ch́a bộ phận đẻ trứng của cho con ruồi đực hoảng không đến gần nữa.

Họ làm thí nghiệm này với những con ruồi đực trong bốn ngày liên tiếp, mỗi ngày ba tiếng đồng hồ, hằng ngày sau mỗi lần thử nghiệm, con ruồi đực bị con ruồi cái không cho múi cả.

Sau ngày thứ , họ cho con ruồi đực vào một cái lo riêng, cho được lựa chọn hai thứ thức ăn, một thức ăn thường, hai thức ăn tẩm rượu th́ con ruồi đực (bị con ruồi cái không cho làm t́nh) lúc nào cũng chọn thức ăn rượu. Nhiều con “nhậucho đến xỉn luôn.

Họ làm tiếp cuộc thử nghiệm, di chuyển những con ruồi không được làm t́nh  trong bốn ngày này vào chai ruồi cái vui ḷng làm t́nh. Sau khi ân ái th́ những con ruồi đực này chọn thức ăn không rượu thay rượu.

Họ làm thêm thử nghiệm bỏ những con ruồi đực vào chung lọ với những con ruồi cái đă bị chết. Không được làm t́nh, những con ruồi đực này cũng chọn thức ăn tẩm rượu thay thức ăn thường.

Nghiên cứu thêm nữa, các nhà nghiên cứu khám phá trong óc của con ruồi một chất gọi NPF. Họ suy luận khi làm t́nh, con ruồi đực thoải mái,  làm kích động tăng trưởng  chất NPF nên làm cảm thấy sung sướng. Ngược lại, nếu không làm t́nh th́ bị thiếu chất NPF nên phải t́m những hoạt động khác như uống rượu để kích động chất trong năo bộ này.

Ông Ulrike Heberlein, Đại học University of California, San Francisco, người hướng dẫn cuộc nghiên cứu,  tuyên bố phản ứng của đàn ông cũng không khác những con ruồi đực: Chúng ta bây giờ hiểu tại sao nếu bị phụ nữ không cho làm t́nh, đàn ông sẽ giải sầu trong ly rượu”.

Đọc xong bài nghiên cứu này, bây giờ tôi mới hiểu tại sao đàn ông Việt Nam thích nhậu, tại sao từ đó đến giờ tôi không bao giờ uống rượu.

 

Nguồn:

The Associated Press, Malcolm Ritter, in trong báo Los Angeles Daily News, số ra ngày Thứ Sáu 16-March-2012