Nước Mỹ theo con số

 

 

5 tiểu bang học sinh tốt nghiệp Trung học nhiều nhất :

Vermont, Wisconsin, Iowa, Minnesota, Nebraska

 

Nhiều tuyết nhất:       Syracuse, New York (mức độ tuyết rơi trung b́nh :118.8 inch)

 

Nhiều mưa nhất: Hilo, Hawaii (mức độ mưa trung b́nh : 126.27 inch)

 

Nhiều ánh nắng mặt trời nhất: Yuma, Arizona (90% hàng năm)

 

Ít ánh nắng mặt trời nhất: Juneau, Alaska (30% hàng năm)

 

Ăn nhiều rau, trái cây nhất (29.3% dân chúng ăn đúng mục tiêu ấn định):   

Vermont, Connecticut, Maine, New Hampshire, California

 

Tiêu tiền nhiều nhất: Austin, Texas

 

Dâng tiền cho nhà thờ nhiều  nhất:       Oklahoma (1 người trung b́nh cho $1,587 trong năm 2009)

 

Nhiều night club khoả thân nhất:  West Virginia (tiểu bang), Springfield, Oregon (thành phố)

 

Nhiều giải phẫu sửa sắc đẹp nhất: Miami, Florida (18 / 100,000 người)

 

Chỗ đàn ông sửa nhiều nhất:  Mũi, mắt, hút mỡ

 

Chỗ đàn sửa nhiều nhất:     Ngực, mũi, hút mỡ

 

Đám cưới, trung b́nh:

 

Tiền mua nhẫn           :      $5,392 dollars

Tiền áo cưới dâu   :      $1,099 dollars

Tiền làm đám cưới    :      $26,984 dollars

 

 

Theo Parade Magazine, số ra ngày Chủ Nhật, May 01, 2011