Computer: Tablet sẽ bán nhiều hơn Laptop vào năm tới

 

Los Angeles Times, 6-May-2011:

Chỉ trong ṿng  một năm từ ngày phát minh tablet đă bán gần bằng laptop, sẽ vượt hơn laptop vào năm 2012. Đây phần trăm số bán sẽ bán :

                     2011            2012

Tablet          23.5%          35%

Laptop         28%             31%

Desktop 20%             19%

Từ ngày Apple Inc. tung bán tablet, số người mua tablet quá nhiều làm giết hẳn netbook. Số lượng tablet bán hiện thời gấp ba lần laptop.   Tổng số bán trên thế giới trong năm nay của laptop vẫn c̣n nhiều, khoảng 230 triệu, thế nhưngnước Mỹ, laptop sẽ bán ít hơn tablet.

Hiện thời rất nhiều người tiêu thụ vẫn thích keyboard của laptop. Tablet một bất lợi không thu  CD hay DVD được, không nhiều graphic để chơi game, không đủ chỗ chứa nhiều h́nh ảnh.  Số lượng  bán của desktop tuy thuyên giảm nhưng không thể nào hoàn toàn biến mất vẫn phải dùnghăng làm việc. 

Dần dần người ta nghĩ  việc sáng tạo keyboard rời để nối với tablet, in không cần dây nối liền với máy in, software game, giải trí, phát minh trên web sẽ thuyết phục người mua bỏ laptop mua tablet.

Tablet bây giờ đă rất thông dụng trong việc dùng để đọc sách. Apple Inc đă công tra với tất cả sáu hăng in lớn nhất của Mỹ để bán digital book.

Tablet

http://www.tuvie.com/wp-content/uploads/apple-style-mac-tablet3.jpg