Mua hàng trên Internet ở California thể bị đánh thuế

 

 

Sacramento, California, 5-April-2011:

 

nước Mỹ khi một người bước vào một cửa tiệm mua một món hàng , người ấy phải trả thuế “sales tax”. Sales tax này do tiểu bang đánh nên tiền thu sẽ vào ngân quỹ tiểu bang. Nếu ai không muốn trả thuế th́ hai cách mua không phải trả “sales tax”:

- một lên Internet mua từ những site như Amazon, hay mua từ những tiệmtiểu bang khác,

- hai sốngmột trong năm tiểu bang nước Mỹ không thu sales tax:  Alaska, Oregon, Montana, New Hampshire Delaware.

 

Tại sao tiểu bang như California lại bỏ lỡ hội không thu sales tax của dân California mua hàng hóa ngoài tiểu bang (California ước lượng số tiền thuế thất thu 1,1 tỷ mỗi năm), nhất trong khi ngân sách của California  thâm thủng đến 28 tỷ đô-la như  trong năm nay?

 

do rất đơn giản: Quyền hành của California chỉ giới hạn trong tiểu bang (state). Một khi dân California mua hàng hóa từ tiểu bang khác  -interstate-  th́ luật pháp do chính phủ liên bang (Federal) thiết lập quản trị.

 

Đây luật pháp liên bang về sales tax: Một tiệm buôn phải thu thuế sales tax từ khách hàng để nộp cho tiểu bang của khách hàng ấy, nếu mặt trực tiếp hay gián tiếptiểu bang đó.

 

mặt trực tiếpth́ rất dễ hiểu: Trụ sở trung ương của Wal-Mart Arkansas, nhưng Wal-Mart tiệm bán ở California nên Wal-Mart phải thu sales tax từ khách hàng California để nộp lại cho tiểu bang California.

 

mặt gián tiếpth́ hồ hơn, nhiều công ty khi bị tiểu bang phạt đă kháng án. Đây hai trường hợp:

 

-Michigan, 1997: Hăng sách Scholastic Book Clubs, Inc. bán sách cho học sinh tiểu học khắp nước Mỹ. Giáo viên ở Michigan thu tiền học sinh, tên tựa sách, rồi gửi giấy đặt hàng đến Scholastic. Scholastic  sau khi thu tiền th́ gửi  sách cho giáo viên để phân phối lại cho học sinh. Scholastic tọa lạcPensylvania,  không sởMichigan nên không thu thuế sales tax. Tiểu bang Michigan không đồng ư, nói những giáo viên đại diện mặt gián tiếpcủa Scholastic. Tuy rằng họ không lănh tiền nhưng họ thu tiền đặt hàng giống như những nhân viên bán sách cho Scholastic. Ṭa xử Scholastic thua.

 

-California, 2005: Borders Online tên một hăng sách chỉ bán sách đặt mua trên Internet. Borders tên một tiệm sách cửa hàng trên nhiều tiểu bang nước Mỹ. Tuy rằng Borders Online Borders cùng một chủ, hai sở này hoàn toàn độc lập về buôn bán, không liên hệ đến nhau. Borders Online khôngCalifornia nên khách hàng Califonia đặt mua sách trên Internet Borders Online không tính thuế. California thưa Borders Online. Ṭa xử Borders Online thua, phải thu thuế sales tax trả cho California. do? Khi khách hàng mua sách gửi đến nhà nhưng không hài ḷng, Borders Online cho phép khách hàng đem sách đến trảtiệm sách Borders địa phương. Ṭa xử cho phép khách hàng trả lại tiệm sáchCalifornia Borders Online “ mặt gián tiếp” ở California, do đó phải thu sales tax cho tiểu bang California.

 

Người ta phỏng định số tiền thuế các hăng bán trên Internet không thu cho địa phương lên đến 10 tỷ một năm. Ai người thiệt tḥi? Tiểu bang mất hội thu thuế sales tax, các hăng buôn bántiểu bang không thể nào cạnh tranh với giá bán không thuế, trung b́nh giảm 10% cho người mua. Ai người được hưởng lợi? Các công ty bán trên Internet như Amazon.com (với số bán 34 tỷ vào năm 2010) hay Overstock.com chỉ đứng trung gian, nhận đơn mua của khách nhưng hàng th́ do khắp nơi trên nước Mỹ gửi (Amazon thu thuế sales tax trong 5 tiểu bang: North Dakota, Kentucky, Kansas, New York, Washington sởnhững tiểu bang này).   

 

Nhận thức được không đổi được luật liên bang, vài tiểu bang đă đổi luật tiểu bang để t́m cách thu thuế sales tax bán trên Internet. New York, North Carolina, Rhode Island đổi luật hiện hành nếu công ty nào bán trên Internet hăng xưởng liên kết –affiliate- trong tiểu bang th́ phải trả sales tax. Amazon.com hay Overstock.com hăm dọa nếu tiểu bang đổi luật th́ chỉ bất lợi cho cửa tiệm của tiểu bang đó: Overstock.com không bán hàng của tiệm từ ba tiểu bang này, Amazon.com th́ chỉ North Carolina Rhode Island.

 

California phỏng chừng một năm thất thu sales tax 83 triệu đô-la chỉ từ Amazon.com. Do đó, vào ngày Thứ Hai 4-April-2011 vừa qua, ngành luật pháp California đưa ra một dự luật đánh thuế sales tax vào những công ty bán trên Internet hăng xưởng liên kết ở California. 100% sẽ thưa kiện từ các hăng Internet ngoài tiểu bang như Amazon.com, nhưng California lần này sẽ sự hậu thuẫn mạnh mẽ của những tiệm từ xưa đến nay như Wal-Mart hay Target than phiền không thể cạnh tranh với giá bán quá thấp của Amazon.

 

Phỏng theo Adam Weintraub, The Associated Press