Tình Thơm Mấy Nhánh (xuất bản năm 2003)
Ngọn Tình Lục Bát (xuất bản năm 2016)
Thơ về Thiên Nhiên
Thơ về Quê Hương
Thơ cho Gia Đình
Thơ tặng Bạn Bè
Thơ tặng Văn Nghệ Sĩ
Thơ Xuân
Thơ Họa
Thơ Phỏng Dịch
Thơ tặng Thầy Cô, Bạn Bè
trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng
Nhạc Phổ Thơ
Độc Giả Viết Về Thơ Lê Hân
Family Pictures

 

Dùng Adobe Acrobat Reader để xem hoặc in những bài ở phần này. (You need Adobe Acrobat Reader to view and print the document).
Xin kiên nhẫn: Tình Thơm Mấy Nhánh và Thơ Viết Cho Thầy Cô Bạn Bè là những "pdf" files khá lớn, cần thời gian để upload