VIDEO VỀ SỨC KHỎE VÀ KHÍ CÔNG Phần 1 =
Y Học Ẩm Thực (ăn, uống để chữa bệnh)
Thanh lọc độc cơ thểKết qủa thử nghiệm nhịn ăn 12 ngày

http://video.yahoo.com/watch/6392397/16577078

Nhịn ăn 12 ngày cho người áp huyết thấp

 http://video.yahoo.com/watch/6392730/16577859

Phương pháp nhịn ăn 12 ngày để chữa bệnh

(không áp dụng cho áp huyết thấp, thiếu máu)

http://video.yahoo.com/watch/6181980/16049817 

Canh bổ : 
1-Gà già gừng non chữa cơ thể suy nhược.
2-Chè bổ suỵt sạp cú tăng cường sức khỏe.
http://video.yahoo.com/watch/4027138/10892636

Một số bài thuốc quan trọng của đông y

http://video.yahoo.com/watch/3820133/10456647


Phần 2 =
Bài Tâp Động Công

068- Bài tập Động Công-Phần 1/5 
http://video.yahoo.com/watch/1788533/5920810
 
067- Bài tập Động Công-Phần 2/5 
http://video.yahoo.com/watch/1788674/5921515
 
066- Bài tập Động Công-Phần 3/5 
http://video.yahoo.com/watch/1788764/5921119

065- Bài tập Động Công-Phần 4/5 
http://video.yahoo.com/watch/1788935/5921420
 
064- Bài tập Động Công-Phần 5/5 
http://video.yahoo.com/watch/1789235/5922609
 
063- DVD Bài Tập Động Công 1-11 
http://video.yahoo.com/watch/2356426/7372625
 
062- DVD Bài Tập Động Công 12-19 
http://video.yahoo.com/watch/2357488/7374684
 
061- DVD Bài tập Khí công 20-31 
http://video.yahoo.com/watch/2357669/7375053
 
060- Tập Động công trong lớp 
http://video.yahoo.com/watch/1783884/5909532

Cúi ngửa 4 nhịp - Vặn ḿnh 4 nhịp
http://video.yahoo.com/watch/5059233/13442184

Những động tác mới trong bài tập thể dục khí công
http://ca.video.yahoo.com/watch/4688300/12529458

 download http://www.megaupload.com/?d=MB3CJ5OF

 
Phần 3 =
Bài Tập Tĩnh Công, Thở Thiền


Bài 1 - Tĩnh công : Luyện khí-Lập lư đảnh 

http://video.yahoo.com/watch/4786170/12778293

Bài 2 - Tĩnh công - Tập đóng mở thiên môn

http://video.yahoo.com/watch/4861600/12961118

Bài 4 - Tĩnh Công - Thông Thiên Môn, Ấn Đường
http://video.yahoo.com/watch/5059015/13441819

 Bài 5 - Tĩnh công: Thu dương - Thu âm 
http://video.yahoo.com/watch/5178140/13692569 
Tập khí công thiền luyện hơi thở thu dương, thu âm
http://video.yahoo.com/watch/4576597/12253721

Giáng dương - Thăng âm - Xả trược
http://video.yahoo.com/watch/4969754/13230847

Giải thích những kỳ diệu của nội lực do tập khí công thiền
http://video.yahoo.com/watch/4576026/12252385

Tập thở khí công khai mở luân xa phách để tăng cường nội lực 
http://video./.yahoo.com/watch/4564165/12222593

Cách kiểm soát hơi thở để tăng cường khí huyết trên Nhâm-Đốc
http://video.yahoo.com/watch/4160665/11202139

Thực tập cách hít thở Bài Thanh hỏa
http://video.yahoo.com/watch/4057066/10960298

Thu âm dương – phân cực âm dương
phần 1 –  http://video.yahoo.com/watch/3729370/10249481
phần 2 –  http://video.yahoo.com/watch/3732925/10257662

Cách tập kiểm soát hơi thở để tăng cường khí huyết trên Nhâm-Đốc và 
cách vuốt thần đoạn tăng cường chức năng hệ thần kinh
http://video.yahoo.com/watch/4160665/11202139

Hướng dẫn tập luyện thở khí công
http://video.yahoo.com/watch/4016877/10870210

Thu năng lượng
http://video.yahoo.com/watch/3955332/10737109

Thiền tĩnh công và Thu năng lượng
http://video.yahoo.com/watch/3955419/10737506

Tập luyện bóng năng lương
http://video.yahoo.com/watch/3955439/10737484

Phương pháp tập thở thiền làm tăng khả năng nội lực chữa bệnh
http://video.yahoo.com/watch/3930420/10686625

Tập thở Khí công :


1-Tụ khí-Phóng khí. 
2-Thu âm-Thu dương
http://video.yahoo.com/watch/3772770/10349136

DVD Bài Tập Tĩnh Công 
http://video.yahoo.com/watch/2357827/7375210

Từ trường năng lượng 
http://video.yahoo.com/watch/1774109/5882413
Tập thở khai thông 3 điểm 
http://video.yahoo.com/watch/1778974/5896124
Bài tập Tĩnh công 
http://video.yahoo.com/watch/1789255/5922260
Tập Tĩnh công trong lớp
http://video.yahoo.com/watch/1779129/5896685
Luyện tập hít thở 
http://video.yahoo.com/watch/1778828/5895766
 

 
Phần 4= 
Lư Thuyết Khám Bệnh
 

Cách khám và chữa bệnh tinh sai, thiếu khí, thần suy. 
http://video.yahoo.com/watch/6124453/15907344

T́m bệnh dùng máy oxymeter

http://video.yahoo.com/watch/4423439/11859688

Ôn tập cách lư luận t́m bệnh để chữa theo 1 trong 3 phương khí công 
vuốt huyệt : Bệnh Hư, Bệnh Thực, Bệnh Lăo Suy
http://video.yahoo.com/watch/4095203/11049666

Phân tích bệnh hư thực theo chức năng, cơ sở, âm, dương....
http://video.yahoo.com/watch/4028965/10896414
 
Dương hư tự hăn : Phương pháp lư luận bệnh hàn nhiệt và cách chữa
http://video.yahoo.com/watch/4028385/10895306

Khám t́m bệnh bằng phưong pháp quan sát mầu sắc trên mặt (vọng chẩn)

http://video.yahoo.com/watch/3990191/10812070

Phương pháp T́m bệnh âm trong duơng, âm trong âm, dương trong âm,

dương trong dương, và phương pháp t́m huyệt chữa đúng bệnh

đạt được kết qủa Nhất Điểm Thông KInh Mạch.
http://video.yahoo.com/watch/3931028/10687910

T́m bệnh chứng theo bát cương và cách chữa đối chứng
http://video.yahoo.com/watch/3767079/10335339


Phần 5 =
Lư Thuyết Chữa Bệnh


Khí công chữa bệnh :

1-Bằng hơi thơ.

2-Bằng huyệt.

3-Bằng tập thể dục khí công
http://video.yahoo.com/watch/4057835/10962539

Phân tích dấu hiệu lâm sàng – T́m chứng cách chữa
http://video.yahoo.com/watch/3689001/10154557

Duy tŕ qui luật tam tiêu
http://video.yahoo./.com/watch/3739178/10271686

Ôn lư thuyết đông y tập 1
phần 1 –  http://video.yahoo.com/watch/3742221/10278414
phần 2 –  http://video.yahoo.com/watch/3654520/10061946

Phương pháp lư luận bệnh thuộc cơ sơ, chức năng trong ngoài để

chọn đúng huyệt chữa trên Nhâm Mạch-Du huyệt-Mộ huyệt.
http://video.yahoo.com/watch/4098651/11056457

Ôn tập cách lư luận t́m bệnh để chữa theo 1 trong 3 phương khí công 
vuốt huyệt : Bệnh Hư, Bệnh Thực, Bệnh Lăo Suy.
http://video.yahoo.com/watch/4095203/11049666
 
Phương pháp Bổ-Tả 12 đường kinh
http://video.yahoo.com/watch/4079252/11011017
 
Luôn luôn Ứng dụng ngũ hành trong chẩn bệnh và chữa bệnh
http://video.yahoo.com/watch/4065827/10980186

Ôn bài : Cách chữa các bệnh thực chứng bằng phép tả trên bối du huyệt
http://video.yahoo.com/watch/4027192/10892762

Ôn bài :Cách chữa các bệnh cấp cứu, áp huyết, nhức đầu

chóng mặt, đau tay, cảm, đau lưng
http://video.yahoo.com/watch/3991261/10815118

Cách Định bệnh và Chữa bệnh theo 5 thể cấu trúc cấu tạo con người..
http://video.yahoo.com/watch/3965414/10761993

Chữa bệnh Hư-Thực của Tạng-Phủ bằng huyệt theo

phương pháp Bổ-Tả Ngũ hành
http://video.yahoo.com/watch/3821065/10457626

Âm Dương - Ngũ Hành part 1 of 2
http://video.yahoo.com/watch/3485678/9695891

 Âm Dương - Ngũ Hành part 2 of 2
http://video.yahoo.com/watch/3486234/9697147
 
Đông Y Căn Bản 1-Tinh Khí Thần 
http://video.yahoo.com/watch/1883795/6201334

Đông Y Căn Bàn 2-Lư thuyết âm-dương 
http://video.yahoo.com/watch/1883861/6201451

Đông Y Căn Bản 3-Âm-Dương Ngũ Hành 
http://video.yahoo.com/watch/1897190/6276202

Đông Y Căn Bản 4-Quy Kinh Chẩn Pháp 
http://video.yahoo.com/watch/1897240/6286405

Đông Y Căn Bàn 5-Phần Bệnh và Chứng
http://video.yahoo.com/watch/1898321/6279852


Phần 6 =
Lư Thuyết Khí Công, Tinh-Khí-Thần


Học ôn - Tinh khí thần và ngũ hành
http://video.yahoo.com/watch/5603271/14707976

Sự quan trọng của KHÍ 
http://video.yahoo.com/watch/6016312/15639193

Nhất nhị tam tài ngũ lục kinh
http://video.yahoo.com/watch/3714976/10214468
 
Mộc thái càn giao ḥa tứ tượng
http://video..yahoo.com/watch/3689178/10154938

TU CHÂN NỘI LƯ ĐỒ :

Con đường tu luyện khí công của Khí Công Y Đạo VN
http://video.yahoo.com/watch/4027063/10892586

Lư thuyết Sinh hóa-Chuyển hóa trong Động công-Tĩnh công
http://video.yahoo.com/watch/3889804/10596959

 Áp dụng Lư thuyết Hà Đồ Lạc Thư vào ngũ hành tạng phủ
http://video.yahoo.com/watch/3878772/10571516

 
Lư thuyết Bổ-Tả Tinh-Khí-Thần trong Hà Đồ Lạc Thư
http://video..yahoo.com/watch/3884695/10585370

Lư thuyết Ṿng Chân Khí Ngũ Hành Tạng Phủ
http://video.yahoo.com/watch/3699576/10178667


Phần 7 =
Thực Tập Lư Thuyết


Thông Tinh-Khí-Thần
http://video.yahoo.com/watch/5705971/14951953

Chữa bệnh thông thường
http://video.yahoo.com/watch/4695430/12546794

Công dụng chữa bệnh khác nhau của p.p.vuốt

huyệt trên lưng lư luận theo ngũ hành
http://video.yahoo.com/watch/4578652/12258569

Ṿng Chân Khí : 
1-Vuốt huyệt theo ṿng chân khí ngũ tạng. 
2-Tập thở theo ṿng chân khí.
http://video.yahoo.com/watch/4055105/10955693

7 Giai đoạn chữa bệnh tổng quát bằng khí công
http://video.yahoo.com/watch/4056873/10959927

Bác sĩ châm cứu áp dụng môn khí công y đạo trong điều trị bệnh nan y.
http://video.yahoo.com/watch/4158690/11197694

Khí công chữa bệnh :
1-Bằng hơi thơ. 
2-Bằng huyệt. 
3-Bằng tập thể dục khí công
http://video.yahoo.com/watch/4057835/10962539

Thực tập cách chữa bệnh bằng Nhị Hợp Huyệt
http://video.yahoo.com/watch/4038923/10919686

Thực tập Phương pháp truyền năng lượng để chữa khí

hoặc huyết cho người khác
http://video.yahoo../.com/watch/4029364/10897176

Học viên trao đổi kinh nghiệm trong lớp
http://video.yahoo.com/watch/4016801/10870065
 
Thực tập vuốt huyệt theo ṿng chân khí để chữa bệnh tổng quát
http://video.yahoo.com/watch/4011386/10857948
 
Thực tập vuốt hỏa đoạn của 12 đường kinh
http://video.yahoo.com/watch/3995382/10825129

Cấp cứu người thân bị hôn mê trong bệnh viện ( Coma )

do Tai biến mạch máu năo
http://video.yahoo.com/watch/3784017/10374801

T́m dấu hiệu bệnh của Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận và Cách chữa
http://video.yahoo.com/watch/3773310/10350621

Thực tập lư luận bệnh hư thực để chữa trên đoạn huyệt

ngũ hành của 12 kinh (1/2)
http://video.yahoo.com/watch/3751832/10301126
 Thực tập lư luận bệnh hư thực để chữa theo đoạn huyệt

ngũ hành của 12 kinh (2/2)
http://video../.yahoo.com/watch/3751922/10301393

Tập vuốt Hỏa đoạn của 12 đường kinh
http://video.yahoo.com/watch/3684283/10144040

Thực tập cách chữa bệnh bằng Nhị Hợp Huyệt
http://video.yahoo.com/watch/4038923/10919686

Cách tập luyện Khí công tự chữa bệnh bằng động công,

tĩnh công và bằng huyệt 
Part 1/2 (21/08/2005) 
http://video.yahoo.com/watch/3741533/10276990 
 Part 2/2 (21/08/2005) 
http://video.yahoo.com/watch/3741698/10277768

Vuốt huyệt – Ṿng chân khí 
http://video.yahoo.com/watch/3369250/9435283

Vuốt huyệt – Ṿng chân khí chức năng 
http://video.yahoo.com/watch/3369297/9435420
 
Thực tập 5 bài Khí Công Chữa Bệnh 
http://video.yahoo.com/watch/1794807/5932951
 
Ngũ Hành Đoạn
http://video.yahoo.com/watch/3417715/9541138
 
Bổ tả 12 kinh 
http://ca.video.yahoo.com/watch/3547437/9821345
 
Vuốt sinh hóa chuyển hóa – bổ tả theo ngũ hành part 1 of 2 
http://ca.video.yahoo.com/watch/3547543/9821593 
 
Vuốt sinh hóa chuyển hóa – bổ tả theo ngũ hành part 2 of 2 

http://ca.video.yahoo.com/watch/3547644/9821753 
 
Vuốt trên nhâm du bàng quang 
http://video.yahoo.com/watch/3548793/9824110


Phần 8 =
Thực Hành Chữa Bệnh Lục Phủ

Ngũ Tạng trên bẹnh nhân


1-Bệnh thuộc Đầu, Mặt, Mắt, Tai

Đau nửa đầu 
http://video.yahoo.com/watch/2643562/7757316

Máu Năo thiếu Oxy 
http://video.yahoo.com/watch/2292954/7198285

Bướu năo
http://ca.video.yahoo.com/watch/5480947/14422026

Điếc tai
http://www.dailymotion.com/DoDucNgoc/video/x6t793_diec-tai_people

Liệt mặt, Méo miệng
Cách chữa bệnh rối loạn tiền đ́nh và méo miệng
http://ca.video.yahoo.com/watch/5475344/14408641

Chữa méo miệng
http://ca.video.yahoo.com/watch/5480846/14421656

Mắt
Mắt mờ đục, cao áp, tiểu đêm, tiểu đường 
phần 1 - 
http://video.yahoo.com/watch/3688286/10152867
phần 2 - 
http://video.yahoo.com/watch/3688860/10154238

2-Bệnh thuộc Bao tử, Ruột, Tiêu hóa

Bệnh ruột lủng lỗ - Prostate: tuyến tiền liệt - Pâté thận

http://video.yahoo.com/watch/6016463/15639576

Cách chữa bệnh tiêu hóa, bệnh thận, bệnh sổ mũi
http://video.yahoo.com/watch/4029162/10896783

Khảo hạch bài về Các loại bệnh tiêu hóa
http://video.yahoo..com/watch/4017001/10870528

Phân tích bệnh hư-thực của bao tử để t́m đúng tên

gọi theo chứng bệnh của đông y
http://video.yahoo.com/watch/4029425/10897296


3-Bệnh thuộc Bụng


Tập khí công chữa đầy hơi, ăn không tiêu, táo bón
http://video.yahoo.com/watch/3696294/10170009
 
Tập khí công chữa bệnh tiêu hóa, làm tan mỡ bụng
http://video.yahoo.com/watch/3696266/10169970

Quan sát cách thở bụng để biết huyết áp và nhịp tim thấp hay cao
http://video.yahoo.com/watch/6124856/15908342

Động công : Luyện khí-Cùng nhau luyện thuốc

http://video.yahoo.com/watch/4786103/12777866
(Áp huyết cao thổi hơi ra bằng miệng khi kéo chân gối ép sát vào bụng,  

c̣n áp huyết thấp, ngậm miệng thở ra bầng mũi khi kéo chân gối ép sát vào bụng)

Công dụng chữa bệnh của bài tập kéo đầu gối thở ra làm mềm bụng
http://video.yahoo.com/watch/4588205/12281756http://video..yahoo.com/watch/4767419/12728171

Ôn bài cùng nhau luyện thuốc
http://video.yahoo.com/watch/5059417/13442724

4-Tiểu đường

4 Bài tập khí công làm hạ đường trong máu sau khi ăn
http://video..yahoo.com/watch/3696242/10169921

Chữa bệnh tiểu đường bằng huyệt
http://video.yahoo.com/watch/3771926/10347163

Video clip tập khí công làm hạ đường huyết
http://video.yahoo.com/watch/3653080/10057946

 5-Nạp Khí Trung Tiêu

Chữa bụng to, béo ph́ bằng bài Nạp Khí Trung Tiêu
http://video..yahoo.com/watch/6124312/15906969

Nạp Khí Trung Tiêu 
http://video.yahoo.com/watch/1876216/6159076
 
Nạp Khí Trung Tiêu, Kéo Đầu Gối, Thở Đan Điền Tinh 
http://video.yahoo.com/watch/3654404/10061284

PP. Thở Trung Quản, kéo đầu gối ép háng,giúp tiêu hóa

làm hạ áp huyết, khó thở.
http://video.yahoo.com/watch/3655224/10063609
 
Phương pháp Tập Nạp Khí Trung Tiêu, Kéo Đầu gối,

Thở Đan Điền Tinh
http://video.yahoo.com/watch/3654404/10061284

Nạp khí trung tiêu / Ép gối thở ra làm mềm bụng 
http://video.yahoo.com/watch/5178353/13693273


6-Bệnh thuộc Cổ Gáy Vai

Bấm huyệt chữa bệnh Co rút cứng gáy
http://ca.youtube.com/watch?v=xAn01acWT3k

Xáo trộn hormone tuyến giáp 
http://video.yahoo..com/watch/3549075/9824705

Bệnh co rút cổ cứng gáy chữa bằng huyệt
http://video..yahoo.com/watch/3780936/10367998


7-Bệnh thuộc Cột sống, Lưng
 

Cách ép chân chữa bệnh đau cột sống lưng
http://video.yahoo.com/watch/3767434/10336230

Cách chữa bệnh đau lưng, chân, đầu gối, đi không được

http://video.yahoo.com/watch/3825610/10463859

8-Bệnh thuộc Gan 


Gan-Thoái hóa chất vôi, arthrose, arthride 
http://video.yahoo.com/watch/2077542/6528895

Gan-Thuốc chữa Bệnh Gan 
http://video.yahoo.com/watch/2077607/6529022
 
Gan-Bệnh phong 
http://video.yahoo.com/watch/2076625/6528718
 
Gan-Can phong nội động 
http://video.yahoo.com/watch/2076943/6528779

Chữa Bệnh gan theo Khí Công Y Đạo 
http://video.yahoo.com/watch/1794713/5932627


9-Bệnh thuộc Phổi


25 Chứng Bệnh Phổi 
http://video.yahoo.com/watch/2170579/6868133
 
Phổi-Khô dịch màng phổi 
http://video.yahoo.com/watch/2214708/6988715
 
Phổi-Bệnh suyễn và ngũ hành 
http://video.yahoo.com/watch/2214605/6988542
 
Phổi-Bệnh chàm và Eczema 
http://video.yahoo.com/watch/2170700/6868312
 
Phổi-Suy nhược 
http://video.yahoo.com/watch/2214781/6988807
 
Bệnh Cảm cúm 
http://video.yahoo.com/watch/2050602/6473002

Chữa bệnh ho, cảm sốt, sổ mũi, nghẹt mũi, thông đàm,

nước trong xoang phổi, mũi, tai, đầu, trán ...
http://video..yahoo.com/watch/6124111/15906471

10-Bệnh thuộc Tim Mạch, Áp huyết


Áp huyết thật - giả
http://video.yahoo.com/watch/6190280/16070600

 Cao Áp huyết và Thống phong 
http://video.yahoo.com/watch/2292921/7198072

Phân tích Bệnh tâm part 1 of 2 
http://video.yahoo.com/watch/3549739/9826042 
 Phân tích Bệnh tâm part 2 of 2 
http://video.yahoo.com/watch/3550205/9827108

Tim-Tâm hư 
http://video.yahoo.com/watch/2136169/6747801
 
Tim-Phương thang chích lể Cao áp huyết 
http://video.yahoo.com/watch/2136680/6749162

Tim-Thông động mạch tim 
http://video.yahoo.com/watch/2136503/6748646
 
Tim-Nạp Khí Trung Tiêu và Bệnh Tim 
http://video.yahoo.com/watch/2137182/6750870
 
Tim-Cao áp huyết, mặt 
http://video.yahoo.com/watch/2136867/6749725
 
Cách chữa : Bệnh chảy máu cam (Nhà thờ Bélanger, Montreal)
http://video.yahoo.com/watch/3760410/10319632

Chữa bệnh Chảy máu cam
http://ca.youtube.com/watch?v=gyJud5ZDk-s

Chữa Bệnh Cấp Cứu 
http://video.yahoo.com/watch/2643518/7757128
 
Huyết-Bệnh Coma 
http://video.yahoo.com/watch/2290269/7189827