Ăn tri cy như thế no mới đng?

 

What is the correct way of eating fruits?

 

 

 

Ngùn (Reference):

 

awayoflife.net/ free_spiritual_ library/health_ and_healing/ 3392.html

 

 

Ghi Chú (Remark):

 

Bc sĩ Stephen Mak trị bệnh ung thư thời kỳ cht bằng những cch điều trị "khng chnh thống" nhưng rất nhiều bệnh nhn đ hồi phục. Trước đy,  ng dng năng lực mặt trời để chữa bệnh. ng tin rằng cơ thể c khả năng tự hồi phục. Xin xem lời ng bn dưới

 

Cm ơn đ gửi bi về tri cy v nước tri cy. y l một cch điều trị ung thư. Gần đy, tỷ lệ thnh cng của ti trong việc điều trị ung thư l khoảng 80% . Bệnh nhn ung thư lẽ ra khng phải chết. Cch điều trị ung thư đ được tm ra, chỉ l chng ta c tin hay khng. Ti rất tiếc về việc hng trăm bệnh nhn ung thư đ chết theo cch chữa trị truyền thống.

 

Xin cm ơn v cầu Thượng ế gia hộ.

 

 

Dr Stephen Mak treats terminal ill cancer patients by "un-orthodox" way and many patients recovered. Before he used solar energy to clear the illnesses of his patients.  He believes on natural healing in the body against illnesses. See his article below.

 

Thanks for the email on fruits and juices. It is one of the strategies to heal cancer. As of late, my success rate in curing cancer is about 80%. Cancer patients shouldn't die. The cure for cancer is already found. It is whether you believe it or not. I am sorry for the hundreds of cancer patients who die under the conventional treatments.

 

Thanks and God bless.

 

 

 

 

 

EATING FRUIT...  ĂN TRÁI CY

 

 

We all think eating fruits means just buying fruits, cutting it and just popping it into our mouths. It's not as easy as you think. It's important to know how and when to eat.

 

What is the correct way of eating fruits?

 

Tất cả chng ta cho rằng ăn tri cy chỉ c nghĩa l mua tri cy, cắt ra từng lt v bỏ vo miệng, nhưng khng dễ như vậy. iều quan trọng l phải biết ăn ra sao v khi no.

 

Ăn tri cy như thế no mới đng?

 

 

IT MEANS NOT EATING FRUITS AFTER YOUR MEALS! FRUITS SHOULD BE EATEN ON AN EMPTY STOMACH.

If you eat fruit like that, it will play a major role to detoxify your system, supplying you with a great deal of energy for weight loss and other life activities.

 

Khng ăn tri cy sau bữa ăn!

Nn ăn tri cy khi bụng trống. Nếu ăn theo cch ny, tri cy sẽ đng vai tr quan trọng trong việc tẩy uế cơ thể, cho qu vị năng lực để chữa bo ph v những hoạt động khc.

 

 

FRUIT IS THE MOST IMPORTANT FOOD. Let's say you eat two slices of bread and then a slice of fruit. The slice of fruit is ready to go straight through the stomach into the intestines, but it is prevented from doing so.

 

Tri cy l thức ăn quan trọng nhất.

Th dụ qu vị ăn hai lt bnh m, rồi một lt tri cy. Lt tri cy đ sẵn sng đi thẳng qua bao tử, rồi vo ruột, nhưng bị ngăn cản.

 

 

In the meantime the whole meal rots and ferments and turns to acid. The minute the fruit comes into contact with the food in the stomach and digestive juices, the entire mass of food begins to spoil....

 

Trong khi đ, ton thể bữa ăn bị thối rữa, ln men, v biến thnh axt.  Khi tri cy gặp thức ăn trong bao tử v chất axt tiu ha, tất cả thức ăn bắt đầu thối rữa.

 

 

So please eat your fruits on an empty stomach or before your meals! You have heard people complaining every time I eat watermelon I burp, when I eat durian my stomach bloats up, when I eat a banana I feel like running to the toilet, etc actually all this will not arise if you eat the fruit on an empty stomach. The fruit mixes with the putrefying other food and produces gas and hence you will bloat!

 

Vậy hy ăn tri cy khi bụng trống, hoặc trước bữa ăn! Qu vị đ nghe nhiều người than rằng - mỗi lần ăn dưa hấu, ti bị ợ ; khi ăn sầu ring, ti bị snh bụng; khi ăn chuối, ti cảm thấy muốn đi nh vệ sinh v.v... Thật ra tất cả những điều ny sẽ khng xảy ra nếu qu vị ăn tri cy khi bụng trống. Tri cy ha với những thức ăn thối rữa, sẽ tạo nn hơi gas, v lm qu vị bị snh bụng.

 

 

Greying hair, balding, nervous outburst and dark circles under the eyesall these will NOT happen if you take fruits on an empty stomach.

 

Những việc như tc bạc, hi đầu, tư tưởng bực bội, v bn dưới mắt bị quầng đen sẽ khng xảy ra nếu qu vị ăn tri cy khi bụng trống.

 

 

There is no such thing as some fruits, like orange and lemon are acidic, because all fruits become alkaline in our body, according to Dr. Herbert Shelton who did research on this matter. If you have mastered the correct way of eating fruits, you have the Secret of beauty, longevity, health, energy, happiness and normal weight.

 

Khng c chuyện vi thứ tri cy như cam v chanh c nhiều chất axt, bởi v tất cả tri cy trở thnh chất kiềm (alkaline) trong cơ thể, theo bc sĩ Herbert Shelton, nguời đ nghin cứu vấn đề ny. Nếu qu vị nắm vững việc ăn tri cy đng cch, qu vị sẽ c được b mật của sắc đẹp, trường thọ, sức khỏe, năng lực, hạnh phc v khng bo ph. 

 

 

When you need to drink fruit juice - drink only fresh fruit juice, NOT from the cans. Don't even drink juice that has been heated up. Don't eat cooked fruits because you don't get the nutrients at all. You only get to taste. Cooking destroys all the vitamins.

 

Khi cần uống nước tri cy - hy uống nước tri cy tươi, khng uống từ đồ hộp. Khng uống nước tri cy đ nấu ấm. Khng ăn tri cy đ nấu chn, bởi v qu vị sẽ khng c những chất dinh dưỡng, m chỉ thưởng thức hương vị của tri cy. Nấu chn lm mất tất cả sinh tố.

 

 

But eating a whole fruit is better than drinking the juice. If you should drink the juice, drink it mouthful by mouthful slowly, because you must let it mix with your saliva before swallowing it. You can go on a 3-day fruit fast to cleanse your body. Just eat fruits and drink fruit juice throughout the 3 days and you will be surprised when your friends tell you how radiant you look!

 

Nhưng ăn tri cy vẫn tốt hơn l uống nước tri cy. Nếu qu vị phải uống nước tri cy, hy uống từng ngụm, từ từ, bởi v cần để nước tri cy ha tan với nước bọt trước khi nuốt xuống. (Php dưỡng sinh Osawa cũng khuyn phải nhai cơm gạo lức 100 lần trước khi nuốt, để gạo ha  với nước bọt). Qu vị c thể chỉ ăn tri cy trong 3 ngy để thanh lọc cơ thể. Chỉ ăn tri cy v uống nước tri cy trong suốt 3 ngy, v qu vị sẽ ngạc nhin khi bạn b cho biết qu vị nhn thật tươi sng!

 

 

GOOD FRUITS .CÁC LOẠI TRÁI CY T́T:

 

 

KIWI: Tiny but mighty. This is a good source of potassium, magnesium, vitamin E & fiber. Its vitamin C content is twice that of an orange. 

 

 

 

KIWI: Nhỏ m rất mạnh. C đủ cc sinh tố potassium, magnesium, vitamin E & chất sợi. Lượng sinh tố C gấp 2 lần tri cam.

 

 

APPLE: An apple a day keeps the doctor away? Although an apple has a low vitamin C content, it has antioxidants & flavonoids which enhances the activity of vitamin C thereby helping to lower the risks of colon cancer, heart attack & stroke.

 

 

 

To: Ăn một tri to mỗi ngy, khng cần đến bc sĩ? D to c lượng sinh tố C thấp, nhưng c tnh chống oxt ha & flavonoids để gip sự hoạt động của sinh tố C, do đ gip hạ tỷ lệ ung thư ruột gi, nhồi mu cơ tim v đứt mạch mu no.

 

 

STRAWBERRY: Protective Fruit. Strawberries have the highest total antioxidant power among major fruits & protect the body from cancer-causing, blood vessel-clogging free radicals.

 

 

 

 

Du ty: (khng phải l con du người Ty, m l tri du ty) l loại tri cy bảo vệ. Du ty c tnh chống axt ha cao nhất trong số cc loại tri cy chnh, bảo vệ cơ thể trnh ung thư, chống chất free radicals (gốc tự do) lm nghẽn mạch mu.

 

 

ORANGE : Sweetest medicine. Taking 2-4 oranges a day may help keep colds away, lower cholesterol, prevent & dissolve kidney stones as well as lessens the risk of colon cancer.

 

 

 

Cam: Thuốc tin. Ăn từ 2 đến 4 tri cam mỗi ngy gip khỏi bị cảm cm, hạ thấp cholesterol (mỡ trong mu), trnh v lm tan sạn thận cũng như l hạ thấp tỷ lệ ung thư ruột gi.

 

 

WATERMELON: Coolest thirst quencher. Composed of 92% water, it is also packed with a giant dose of glutathione, which helps boost our immune system. They are also a key source of lycopene the cancer fighting oxidant. Other nutrients found in watermelon are vitamin C & Potassium.

 

 

 

Dưa hấu: Hạ nhiệt lm đỡ kht. Chứa 92% nước, v nhiều chất glutathione gip hệ miễn nhiễm. Dưa hấu cũng c nhiều chất lycopene chống ung thư. Những chất dinh dưỡng khc trong dưa hấu l sinh tố C & Potassium (Kali).

 

 

 

GUAVA & PAPAYA: Top awards for vitamin C. They are the clear winners for their high vitamin C content.. Guava is also rich in fiber, which helps prevent constipation. Papaya is rich in carotene; this is good for your eyes.

 

 

 

 

Ổi & u đủ: hạng nhất về sinh tố C, chứa rất nhiều vitamin C. Ổi c nhiều chất sợi, gip trị bn. u đủ c nhiều chất carotene tốt cho mắt.