Sculpture
Điêu Khắc


 

 

Pawel Erazmus: Bronze, Marble or Granite
 
Những Bức Tượng Lớn Nhất Thế Giới
 
Leonora Carrington: Strange & Beautiful
 
Snow Sculptures: Austin, Connor and Trevor Bartz
 
Leaf Artist: Omid Asadi
 
Maude White: Hand Cut Paper Art
 
Jeffro Uitto: Driftwood Sculptures
 
Johnson Tang: Ceramics and Stainless Steel Sculpture
 
Carl Jara: Sand Sculptures
 
Jamie Harkins: The 3D Beach Art
 
Jaehyo Lee: Sculptures with interlocking wood
 
Hans Godo Frabel: Glass Art - Tác Phẩm bằng Thủy Tinh
 
Điêu Khắc Trên Cát Tại Nhật Bản
 
Những Tuyệt Tác Điêu Khắc Từ Đá Quý Trung Hoa
 
Nghệ Thuật Từ Chiếc Lá
 
Nghệ Thuật Điêu Khắc Trên Cát Của Những Nghệ Sĩ Vô Danh
 
Amazing Sculpture From South Africa
 
Watermelon Art
 
The Paper Worlds of Jeff Nishinaka
 
Sand Castles Competition in Oregon
 
Nghệ Thuật Từ Trái Cây - Vegetable Art
 
Nghệ Thuật Tỉa Cải Bắp - Vegetable Art
 
Nghệ thuật tỉa hoa quả - Vegetable Art
 
Những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp bằng giấy
 
   

 


-