Painting
Hội Họa


 

 

Vietnamese Painter:
Nguyễn Tư Nghiêm
 
Vietnamese Painter:
Phạm Viết Song
 
Vietnamese Painter:
Jacklyn Vy Tran
 
Vietnamese Painter:
Nguyễn Phúc Thịnh
 
Vietnamese Painter:
Duy Liêm
 
Vietnamese Painter:
Trần Nguyên Đán
 
Vietnamese Painter:
Nguyễn Gia Trí
 
Vietnamese Painter:
Nguyễn Tường Lân
 
Vietnamese Painter:
Nguyễn Đức Nùng
 
Vietnamese Painter:
Nguyễn Trung
 
Vietnamese Painter:
Thái Tuấn
 
Vietnamese Painter:
Bé Ký
 
Vietnamese Painter:
Bùi Xuân Phái
 
Vietnamese Painter:
Tô Ngọc Vân
 
Vietnamese Painter:
Khanh Truong
 
Polish Painter: Teresa Wallis-Joniak
Oil on canvas
 
Họa sĩ Nguyễn Vĩnh Khoa:
Vẽ Truyện Tranh
 
Họa sĩ Lê Phổ:
Tranh Sơn Dầu
 
Họa sĩ Phạm Bình Chương:
Bộ Tranh Vẽ Hà Nội Đẹp Như Thật
 
Họa sĩ Lê Thi:
Cảnh đẹp làng quê Việt Nam
 
Việt Nam Ngày Xưa trong tranh của các họa sĩ Pháp
(Vietnamese land and people through deceased French artists' paintings)
 
Những Tờ Báo Xuân Ngày Xưa
(Old Vietnamese New Year Magazines)
 
Mind-Twisting Optical Illusion Paintings by Rob Gonsalves
 
Riushuke Fukahori: Realistic 3 D Paintings in Layers of Resin
 
Keng Lye: Realistic 3 D Paintings in Layers of Resin
 
Satoshi Kudo: Paintings of VietNamese Life
 
Julius Csotonyi: The Paleoart
 
Ruddy Taveras (Dominican Republic): Realistic Oil Painting (Tranh vẽ như thật)
 
Vice Low (Malaysia): và những nét vẽ nguệch ngoạc
 
Nancy Dương: 1000 Năm Trang Phục Việt Nam
 
Nikolaj Arndt: Nghệ Thuật Vẽ Tranh Trên Đường Phố
 
Nhóm 3D Hà Nội: Phố cổ Hà Nội với trang 3D
 
Koukei Kojima: Tranh 4 Mùa
 
Leon Keer: Tranh 3D Trên Đường Phố
 
Đoan Trang: Tranh Xem Được Nhiều Chiều
 
Craig Alan: Vẽ Trang Bằng Đám Đông
 
Tranh Đinh Cường
 
Quốc Định: Body Painting - Nghệ Thuật Vẽ Trên Người
 
Body Painting - Nghệ Thuật Vẽ Trên Người
 
Tranh Sơn Dầu của Nguyễn Như Khôi
 
Thần Đồng Họa Sĩ Tại Úc: Jacquelyn Ngô
 
AT&T Great Posters
 
Nghệ Thuật Vẽ Trên Ngón Tay
 
Photorealism, trường phái vẽ tranh giống như ảnh thật
 
Những Tác Phẩm 3D Độc Đáo Trên Đường Phố
 
Roberto Bernardi: Tranh sơn dầu giống y như hình chụp
 
Simon Hennessy: Tranh sơn dầu giống y như hình chụp
 
John Pugh: 3D Mural Paintings
 
Kseniya Simonova: Sand Animation
(turn on the volume)
 
Giới Thiệu Họa Sĩ LÊ THÚY VINH
 
Hồ Thị Trúc: Tranh Vẽ Trên Rice Papers
 
   

 


-