Họa

 

Nguyễn Phúc Thịnh

 

 

       

Nguyn Phúc Thnh

 

 

 

 

Gic Mơ

 

 

 

 

 

 

Đi Thoi

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 4 Đen

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Hi Xuân

 

 

 

 

 

 

 

Tân Phong

 

 

 

 

 

 

 

Sen

 

 

 

 

 

 

 

Happy Mothers Day

 

 

 

 

 

 

 

V Chân Dung

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Thịnh

 

sinh năm 1953 Tại Ninh Thuận.

Năm 1972, tổng động viên Thủ Đức.

Cấp bậc Chuẩn Úy tác chiến đến 1975.

Sau năm 75 tự học qua sách Hội họa Beaux-Arts nhờ khá tiếng Pháp.

Bắt đầu sáng tác tranh từ năm 1980 do tự học.

Đă triễn lăm chung với các Họa ở VN từ năm 1980.

Qua Mỹ, tiếp tục tham gia triển lăm chung hàng năm

với các Họa Việt, Mỹ tại Colorado cho đến nay.

Tham gia Triển LămSắc Màu Họa VN” tại California vài lần,

chung với các bạn Hoạ khác.

Hiện ngụ tại Denver, Colorado USA

 

Nguồn:  https://hsvnhaingoai.wordpress.com/hoa-si-hai-ngoai/hs-nguyen-phuc-thinh-2/