Hương Xưa
Bước Đường Tình Ta Đi
Tình Thơ Ngâm Khúc 1
Tình Thơ Ngâm Khúc 2
Nhớ Nhung
Hương Xưa - Tuyển Tập Thơ Phạm Đỗ Hùng
Nhạc Phổ Từ Thơ Phạm Đỗ Hùng