15 March 2017

M.H. Hoài Linh Phương - Lại Thị Mơ - Song Thao 
Bằng Bùi Nguyên - Tuyền Linh - Nguyễn An Bình
Huy Uyên - Trần Xuân Thụy - Thái Huy Long 
Võ Công Liêm - Nguyễn Nam Anh - Lê Lộc
Hồng Vân -Quang Uy - Phạm Duy - Hạnh Đàm
Nguyễn Quý Đại - Việt Hà - Phan Lục

Newly Posted
Music In March 2017

Best Songs Of All Time
 (Volume 1)

Best Songs Of All Time (Volume 2)1. Santa Barbara và Solvang, California
2. Solvang, California
3. Vấn Đề Biển Đông
4. Thơ làm ở Taiwan và Japan
5. Xem phim "Kong: Skull Island"


1. Đánh Cuộc (Abe Kobo)
2. Bánh Mật Ong 
(Murakami Haruki)

 


Vietnamese photographer: Thang Soi
Vietnamese painter: Duy Liem

Just Published:

Vietnamese Authors (Tác Giả Việt Nam)

Phiếm 19
Di Bút Của Một Người Con Gái

Donation in Jan 2017: 

Lai Thi Mo (Green Brook, NJ)
Hoang Bich Quan (Brossard, Quebec, Canada)
Nguyen Hung & Hang (San Jose, CA)
Gỡ Rối Tơ Lòng
Chuyện Linh Tinh
Lê Thị Châu: Fashion Over 50
Lại Thị Mơ: Gossipy Essays
Âu Tím: Culture and Entertainment


Vietnamese Dictionary
Changing Vietnamese Fonts
Learning English Online
Luân Hoán's Poems
...
Many others sites ...
Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Born on October 17, 2009