1 Dec 2017
Luân Hoán - MH Hoài Linh Phương - Song Thao
Thái Vĩnh Khiêm - Nguyễn An Bình - Huy Uyên
Khánh Trường - Thái Huy Long - Phan Anh
Bùi Nguyên Bằng - Lê Phước Dạ Đăng
Võ Công Liêm - Lương Ngọc Thành - La Thụy
Hoàng Nga - Thạch Thảo - Nguyễn Huy Côn
Phan Ni Tấn - Bích Hằng 

Hoàng Nga: Short Stories
Nguyễn Như Tâm & Lại Thị Mơ: Poems & Essays
Lê Thị Châu: Fashion Over 50
Âu Tím: Culture and Entertainment


1. Hết khói bốc ra từ Vatican?
2. Đọc sách "Chân Dung Văn Học & Nghệ Thuật" của Ngô Thế Vinh
3. Áo dài khó ưa
5. Giáng Sinh


1. Bóng ma ở Lexington (Murakami Haruki)
2. Biển (Dazai Osamu)


 

Ngày nước thế giới 2017

Donation in Dec. 2017: 

Nguyen Tai Ngoc (Simi Valley)
Bernard Hong (Toronto, Canada)
Tony Wang (Walnut Creek, CA)
Just Published:
Kẻ Không Chiến Tuyến (tập truyện) - Hoàng Nga
Phiếm 20 - Song Thao
Vầng Thơ Trên Đóa Quỳ Vàng (thơ Hà Nguyên Du)
Đông gặp Tây (Hồi ký) - Khương-Hữu Điểu
Say (Chuyện tình trong ca dao) - Thái Vĩnh Khiêm
Ngậm Thẻ Qua Sông (thơ Phù Hư)
Mỗi Cây Mỗi Hoa (truyện ngắn) - Nguyễn Huy Côn
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm (truyện ngắn của Điệp Mỹ Linh)


Vietnamese painter: Nguyen Tu Nghiem
Vietnamese painter: Pham Viet Song
Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Born on October 17, 2009