1 Tháng 2 Năm 2017

Trần Khánh Liễm - Nguyễn Như Tâm 
Lại Thị Mơ - Nguyễn Quý Đại - Phan Anh
Trần Thảo - Hoàng Quân - Yên Sơn
Lê Phước Dạ Đăng - Võ Công Liêm
Huy Uyên - Ngô Thế Vinh - Võ Phiến
Thái Huy Long - Hạnh Đàm

1. Khai Bút Đầu Năm Âm Lịch
2. Tiền Mướn Mặt Hàng
3. Sinh Nhật
4. Ngày Tình Nhân 2017


1. Abe Kobo: Tác Giả Hiện Đại Nhật Bản
2. Sứ Giả (Abe Kobo)
3. Chuyện Trong Nhà 
(Murakami Haruki)


Họa sĩ: Trần Nguyên Đán

Vừa Xuất Bản:
Nhớ Tiếng À Ơi (tập truyện ngắn của Hoàng Quân)
Tìm Lại Tuổi Thơ (thơ của Hạnh Đàm)
Trục Quay Lịch Sử (xã luận chính trị của Nguyễn Hữu Hoạt)


Sắp Xuất Bản:
Tác Giả Việt Nam (Lê Bảo Hoàng sưu tập)

Mạnh Thường Quân trong tháng 1 năm 2017:

Lại Thị Mơ (Green Brok, NJ)
Hoàng Bích Quân (brossard, Quebec, Canada)
Nguyễn Hùng & Hằng (San Jose, CA)
Gỡ Rối Tơ Lòng
Chuyện Linh Tinh
Lê Thị Châu: Thời Trang Sau Tuổi 50
Lại Thị Mơ: Phiếm Luân
Ấu Tím: Thơ, Văn, Nghệ Thuật, Gia Chánh


Việt Nam Tự Điển
Đổi Fonts tiếng Việt
Học tiếng Anh online
Trang Thơ Luân Hoán

v.v...

Việt Nam
California
New York
Ghi chú: T?t C? Nh?c Trong Di?n ?àn Này Ch? ?? Nghe, Không L?y Xu?ng ???c
M?i Ý Ki?n Và ?óng Góp Xin Liên L?c V?i Lê Hân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SaigonOcean Thành L?p Ngày
17 Tháng 10 N?m 2009