15 Tháng 4 Năm 2017

M.H. Hoài Linh Phương - Lại Thị Mơ - Huy Uyên 
Phạm Phú Nam - Điệp Mỹ Linh - Nguyễn An Bình
Nguyễn Như Tâm - Ngô Thế Vinh - Thiên Lý
Võ Công Liêm - Thái Huy Long -Trần Hữu Hội
Nguyễn Huy Côn - Nguyễn Phan Ngọc An - Lê Lộc
Vũ Trọng Quang

Nhạc Mới Đăng
Trong Tháng 4 Năm 2017

Những Bài Hát Hay Muôn Thuở (Tập 2)

Những Bài Hát Hay Muôn Thuở (Tập 1)
1. Đi khám sức khỏe tổng quát
2. Tự do, Độc lập, Hạnh phúc
3. Bẻ Hoa Nơi Công Cộng
4. Las Vegas và Death Valley, California
5. Đọc sách "TÁC GIẢ VIỆT NAM 
(Vietnamese Authors)" của Lê Bảo Hoàng
6. Niềm Vui Có Cháu


1. Ảo ảnh cuộc đời (Akutagawa Ryunosuke)
2. Cây liễu mù và cô gái ngủ 
(Murakami Haruki)

Họa sĩ: Nguyên Khai
Họa sĩ: Ann phong
Họa sĩ: Nguyễn Việt Hùng
Vừa Xuất Bản:
Tác Giả Việt Nam (Lê Bảo Hoàng sưu tập)
Sổ tay Thành ngữ & Tục ngữ
(Việt-Anh / Anh-Việt)
Phiếm 19 (tuyện phiếm của Song Thao)
Đời tư Mao Trạch Đông (dịch thuật)
Di Bút Của Một Người Con Gái (thơ)

Mạnh Thường Quân trong tháng 4 năm 2017:

Nguyễn Hùng & Hằng (San Jose, CA)
Gỡ Rối Tơ Lòng
Chuyện Linh Tinh
Lê Thị Châu: Thời Trang Sau Tuổi 50
Lại Thị Mơ: Phiếm Luân
Ấu Tím: Thơ, Văn, Nghệ Thuật, Gia Chánh


Việt Nam Tự Điển
Đổi Fonts tiếng Việt
Học tiếng Anh online
Trang Thơ Luân Hoán

v.v...

Việt Nam
California
New York
Ghi chú: T?t C? Nh?c Trong Di?n ?àn Này Ch? ?? Nghe, Không L?y Xu?ng ???c
M?i Ý Ki?n Và ?óng Góp Xin Liên L?c V?i Lê Hân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SaigonOcean Thành L?p Ngày
17 Tháng 10 N?m 2009