1 Tháng 6 Năm 2017

M.H. Hoài Linh Phương -  Huy Uyên - Thái Huy Long
Nguyễn An Bình - Võ Công Liêm - Bùi Nguyên Bằng
Hoàng Nga - Trân Thiện Hiệp - Lương Ngọc Thành
Lê Lộc 

Nhạc Mới Đăng
Trong Tháng 6 Năm 2017

Những Bài Hát Hay Muôn Thuở (Tập 2)

Những Bài Hát Hay Muôn Thuở (Tập 1)

Hoàng Nga: Truyện Ngắn Chọn Lọc
Lại Thị Mơ: Phiếm Luân
Lê Thị Châu: Thời Trang Sau Tuổi 50
Ấu Tím: Thơ, Văn, Nghệ Thuật, Gia Chánh


1. Du Lịch Âu Châu - Phần 3: Pisa & Florence
2. Du Lịch Âu Châu - Phần 4: Tầu cruise MSC Poesia
3. Du Lịch Âu Châu - Phần 5, Kết cục: Rome
4. Wedding anniversary, 16 June 1984


1. Dao Săn (Murakami Haruki)
2. Bình Đẳng Hoàn Toàn (Kurt Vonnegut
)


Trung Quốc Phá Hủy Sinh Cảnh Vét Nạo Các Đại Dương
Mạnh Thường Quân trong tháng 6 năm 2017:

Nguyễn Hùng & Hằng (San Jose, CA)
Đinh Ngọc Bôi & Mai Hường (Mississauga, Ontario)
Vừa Xuất Bản:
Tác Giả Việt Nam (Lê Bảo Hoàng sưu tập)
Thần Giao Cách Cảm (tuyện dài Nguyễn Quang)
Những Đóa Hoa Tim (thơ Ngọc An)
Sổ tay Thành ngữ & Tục ngữ
(Việt-Anh / Anh-Việt)
Phiếm 19 (tuyện phiếm của Song Thao)


Họa sĩ: Jacklyn Vy Tran
Họa sĩ: Nguyễn Phúc Thịnh

Việt Nam
California
New York
Ghi chú: T?t C? Nh?c Trong Di?n ?àn Này Ch? ?? Nghe, Không L?y Xu?ng ???c
M?i Ý Ki?n Và ?óng Góp Xin Liên L?c V?i Lê Hân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SaigonOcean Thành L?p Ngày
17 Tháng 10 N?m 2009