15 Tháng 3 Năm 2017

M.H. Hoài Linh Phương - Lại Thị Mơ - Song Thao 
Bằng Bùi Nguyên - Tuyền Linh - Nguyễn An Bình
Huy Uyên - Trần Xuân Thụy - Thái Huy Long 
Võ Công Liêm - Nguyễn Nam Anh - Lê Lộc
Hồng Vân -Quang Uy - Phạm Duy - Hạnh Đàm
Nguyễn Quý Đại - Việt Hà - Phan Lục

Nhạc Mới Đăng
Trong Tháng 3 Năm 2017

Những Bài Hát Hay Muôn Thuở (Tập 2)

Những Bài Hát Hay Muôn Thuở (Tập 1)
1. Santa Barbara và Solvang, California
2. Solvang, California
3. Vấn Đề Biển Đông
4. Thơ làm ở Taiwan và Japan
5. Xem phim "Kong: Skull Island"


1. Đánh Cuộc (Abe Kobo)
2. Bánh Mật Ong 
(Murakami Haruki)


Nhiếp ảnh: Thắng Sói
Họa sĩ: Duy Liêm và những bìa nhạc xưa

Vừa Xuất Bản:

Tác Giả Việt Nam (Lê Bảo Hoàng sưu tập)

Phiếm 19
Di Bút Của Một Người Con Gái


Mạnh Thường Quân trong tháng 1 năm 2017:

Lại Thị Mơ (Green Brok, NJ)
Hoàng Bích Quân (brossard, Quebec, Canada)
Nguyễn Hùng & Hằng (San Jose, CA)
Gỡ Rối Tơ Lòng
Chuyện Linh Tinh
Lê Thị Châu: Thời Trang Sau Tuổi 50
Lại Thị Mơ: Phiếm Luân
Ấu Tím: Thơ, Văn, Nghệ Thuật, Gia Chánh


Việt Nam Tự Điển
Đổi Fonts tiếng Việt
Học tiếng Anh online
Trang Thơ Luân Hoán

v.v...

Việt Nam
California
New York
Ghi chú: T?t C? Nh?c Trong Di?n ?àn Này Ch? ?? Nghe, Không L?y Xu?ng ???c
M?i Ý Ki?n Và ?óng Góp Xin Liên L?c V?i Lê Hân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SaigonOcean Thành L?p Ngày
17 Tháng 10 N?m 2009