15 tháng 8 năm 2015
Nguyễn An Bình - Võ Công Liêm - Tuyền Linh
Phan Anh - Thái Huy Long - Bùi Nguyên Bằng
Phan Thành Khương - Phạm Cao Hoàng
Nguyễn Thị Giáng Châu - Song Thao
Nguyễn Huy Côn


1 tháng 8 năm 2017
Phạm Cao Hoàng - Võ Công Liêm - Huy Uyên
Dzạ Lữ Kiều - Nguyễn An Bình - Minh Nguyên
La Thụy - Phan Thành Khương - Tuyền Linh
Phương Duy Cường - Nguyễn Nam An 
Nguyễn Như Tâm - Thái Huy Long - Lương Ngọc Thành
Trần Hữu Hội - Nguyễn Huy Côn - Trần Áng Sơn
Hạnh Đàm 
Vườn Hoa
Phụ Nữ

Hoàng Nga: Truyện Ngắn Chọn Lọc
Nguyễn Như Tâm & Lại Thị Mơ: Thơ & Truyện
Lê Thị Châu: Thời Trang Sau Tuổi 50
Ấu Tím: Thơ, Văn, Nghệ Thuật, Gia Chánh


1. Lên đoạn đầu đài
2. Đời là giấc mơ
3. Một sự cố bức xúc 
4. Nghe ngứa lỗ tai
5. Hai tuần sau khi mổ vai
6. Cám ơn hỏi thăm


1. Đường cây xanh ở Sydney (Murakami Haruki)
2. Kiến pháp Song Yến của kẻ mang tiếng hèn (Fujisawa Shuhei)

Ngày nước thế giới 2017
Mạnh Thường Quân trong tháng 8 năm 2017:

Anthony Chan (Singapore)
Vừa Xuất Bản:
Tác Giả Việt Nam (Lê Bảo Hoàng sưu tập)
Thần Giao Cách Cảm (tuyện dài Nguyễn Quang)
Những Đóa Hoa Tim (thơ Ngọc An)
Sổ tay Thành ngữ & Tục ngữ
(Việt-Anh / Anh-Việt)
Phiếm 19 (tuyện phiếm của Song Thao)


Họa sĩ: Jacklyn Vy Tran
Họa sĩ: Nguyễn Phúc Thịnh

Việt Nam
California
New York
Ghi chú: T?t C? Nh?c Trong Di?n ?àn Này Ch? ?? Nghe, Không L?y Xu?ng ???c
M?i Ý Ki?n Và ?óng Góp Xin Liên L?c V?i Lê Hân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SaigonOcean Thành L?p Ngày
17 Tháng 10 N?m 2009