1 & 15 Jan 2018
Luân Hoán - MH Hoài Linh Phương - Thạch Thảo
Thái Vĩnh Khiêm - Nguyễn An Bình - Huy Uyên
Thái Huy Long - Bùi Nguyên Bằng - Lê Phước Dạ Đăng
Võ Công Liêm - Lương Ngọc Thành - Hoàng Nga
Phương Tấn - Cao Mỵ Nhân - Nguyễn Minh Phúc
Bích Nhãn Hồ - Trần Yên Hòa - Trần Hữu Hội
Lý Quang Hoàn - Tình Hoài Hương - Phan Ni Tấn
Hoàng Quân - Trần Thiện Hiệp - Song Thao
Như Nguyệt - Tuyền Linh - Bùi Nguyên Phong


Hoàng Nga: Short Stories
Nguyễn Như Tâm: Poems
Lê Thị Châu: Fashion Over 50
Âu Tím: Culture and Entertainment


1. Nấu Bánh Chưng Đầu Năm
2. Đi San Jose
3. Water Regulator
4. Doãn Quốc Sỹ
5. Quấy Rối Tình Dục


1. Phong Cảnh Có Bàn Ủi (Murakami Haruki)
2. Bí Kiếm Móng Tay Quỷ (Fujisawa Shuhei)


 

1. Những Ngày Châu Thổ Trở Lại Thăm Đồng Tháp Mười
2. Từ Điện Gió Bạc Liêu, Tới Hai Khu Nhà Máy Điện Than Sóc Trăng & Trà Vinh

Donation in Dec. 2017: 

Mikhail Kotikovsky (New York, NY)
Just Published:
Pulau Bidong, Miền Đất Lạ (tập truyện) - Võ Kỳ Điền
Câu Hỏi Kiếp Người (tập truyện) - Võ Kỳ Điền
Con Mèo Hoang (tập truyện) - Trần Khánh Liễm 
Tình Muộn (thơ) - Cao Mỵ Nhân
Tình Sầu (thơ & truyện) - Xuân Thao & Thu Phong


Vietnamese painter: Nguyen Tu Nghiem
Vietnamese painter: Pham Viet Song
Việt Nam
California
New York
Print

Contact

Written by Super User. Posted in Uncategorised

Ban biên t?p


Nguy?n Tài Ng?c
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Lê Hân
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Albert ??ng
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Print

Home

Posted in Uncategorised


Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Born on October 17, 2009