15 April 2017

M.H. Hoài Linh Phương - Lại Thị Mơ - Huy Uyên 
Phạm Phú Nam - Điệp Mỹ Linh - Nguyễn An Bình
Nguyễn Như Tâm - Ngô Thế Vinh - Thiên Lý
Võ Công Liêm - Thái Huy Long -Trần Hữu Hội
Nguyễn Huy Côn - Nguyễn Phan Ngọc An - Lê Lộc
Vũ Trọng Quang

Newly Posted
Music In April 2017

Best Songs Of All Time
 (Volume 1)

Best Songs Of All Time (Volume 2)1. Đi khám sức khỏe tổng quát
2. Tự do, Độc lập, Hạnh phúc
3. 
Bẻ Hoa Nơi Công Cộng
4. 
Las Vegas và Death Valley, California
5. 
Đọc sách "TÁC GIẢ VIỆT NAM 
(Vietnamese Authors)" của Lê Bảo Hoàng
6. Niềm Vui Có Cháu

 

 

 


1. Ảo ảnh cuộc đời (Akutagawa Ryunosuke)
2. Cây liễu mù và cô gái ngủ 
(Murakami Haruki)

 


Vietnamese painter: Nguyen Khai
Vietnamese painter: Ann Phong
Vietnamese painter: Nguyen Viet Hung

Just Published:
Vietnamese Authors (Tác Giả Việt Nam)
Tuyển Tập Nhạc Hoàng Trọng
Phiếm 19 (truyện phiếm của Song Thao)
Idioms and Proverbs Handbook
(English-Vietnamese and Vietnamese-English)
Đời Tư Mao Trạch Đông (dịch)
Di Bút Của Một Người Con Gái (thơ)

Donation in April 2017: 

Nguyen Hung & Hang (San Jose, CA)
Gỡ Rối Tơ Lòng
Chuyện Linh Tinh
Lê Thị Châu: Fashion Over 50
Lại Thị Mơ: Gossipy Essays
Âu Tím: Culture and Entertainment


Vietnamese Dictionary
Changing Vietnamese Fonts
Learning English Online
Luân Hoán's Poems
...
Many others sites ...
Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Born on October 17, 2009