1 February 2017

Trần Khánh Liễm - Nguyễn Như Tâm 
Lại Thị Mơ - 
Nguyễn Quý Đại - Phan Anh
Trần Thảo - Hoàng Quân - Yên Sơn
Lê Phước Dạ Đăng - Võ Công Liêm
Huy Uyên - Ngô Thế Vinh - Võ Phiến
Thái Huy Long - Hạnh Đàm

1. Khai Bút Đầu Năm Âm Lịch
2. 
Tiền Mướn Mặt Hàng
3. Sinh Nhật
4. Valentine's Day, 2017
5. Viết cho người bạn thân vừa nằm xuống

New Writings in Feb 2017 of
Phạm Vũ Thịnh

1. Abe Kobo: Tác Giả Hiện Đại Nhật Bản
2. Sứ Giả (Abe Kobo)
3. Chuyện Trong Nhà 
(Murakami Haruki)

 


Vietnamese painter: Tran Nguyen Dan

Just Published:
Nhớ Tiếng À Ơi (tập truyện ngắn của Hoàng Quân)
Tìm Lại Tuổi Thơ (thơ của Hạnh Đàm)
Trục Quay Lịch Sử (xã luận chính trị của Nguyễn Hữu Hoạt)


Coming Soon:
Vietnamese Authors (Tác Giả Việt Nam)

Donation in Jan 2017: 

Lai Thi Mo (Green Brook, NJ)
Hoang Bich Quan (Brossard, Quebec, Canada)
Nguyen Hung & Hang (San Jose, CA)
Gỡ Rối Tơ Lòng
Chuyện Linh Tinh
Lê Thị Châu: Fashion Over 50
Lại Thị Mơ: Gossipy Essays
Âu Tím: Culture and Entertainment


Vietnamese Dictionary
Changing Vietnamese Fonts
Learning English Online
Luân Hoán's Poems
...
Many others sites ...
Việt Nam
California
New York
Print

Home

Posted in Uncategorised


Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Born on October 17, 2009