VƯỜN THƠ PHT PHÁP

Diu Âm Viên Nga

 

 

 

Lời Tâm Sự

 

Con sinh ra với tuổi thơ trong trắng

Theo thời gian con lấm bụi hồng trần

Cuộc sống đảo điên làm ô nhiễm thân tâm

Quên đi lối cũ, đường về nơi xuất xứ

Bỏ mặc cho đời, đại sự sanh tử

Chỉ cắm đầu vào cuộc sống đảo điên

Bị cuốn trôi theo cơn sóng kiếm tiền

Vô minh ngu muội vướng vào ṿng t́nh ái

Hạnh phúc nơi đâu? Sao toàn là thất bại?

Đem nỗi đau thương làm tổn hại thân tâm

Ngày lại ngày qua nỗi đau cứ lớn dần

Chẳng biết t́m nơi nào để giải thoát?

Nhờ Phật chỉ đường, con biết ḿnh đă lạc

Cần phải t́m ngay nẻo lối quay về

Dẫu đường đi vất vả dài lê thê

Cũng phải cố gắng, để trở về quê cũ

Nơi mà chẳng có đại nạn sanh tử

Và chẳng c̣n đau khổ hay trôi lăn

Con sẽ không bị cơn lốc của bụi trần

Bám đầy cơ thể làm thân con ô nhiễm

Nơi chẳng c̣n một mối dây vướng bận

Thay vào là sự tự tại của thân tâm

Lên xuống vào ra chẳng hề có ngại ngần

Dao du khắp chốn, nơi mà ḿnh muốn

Phật đă là người đưa con thoát sầu muộn

Ơn nghĩa sâu dầy con chẳng thể nào quên

Nên ráng tu hành để được đáp đền

Công dạy dỗ, t́nh thương yêu vô bờ bến.

 

 

 

Nỗi Ḷng

 

Làm thơ viết sách để khoe

Nhưng mà chẳng phải “giựt le” cho ḿnh

Muốn đem ánh sáng quang minh

Của Phật Bồ Tát để tŕnh chúng sanh

Mong bà con rơ ngọn ngành

Con đường liễu tử thoát sanh một đời

Làm thơ viết sách để chơi

Tuyệt đối chẳng muốn mọi nơi, khen ḿnh

Viết sách là để phân minh

Tâm ta mong muốn chúng sinh được lời

Hiểu làm theo Phật mọi nơi

Cùng nhau niệm Phật thoát đời khổ đau.

 

 

Cách Niệm Phật 1

 

 

 

Câu A Mi Đà Phật “chặt” trong tâm,

Chẳng sợ lo chi không xuất trần

Tây Phương Cực Lạc, Cha (Di Đà) mong đợi

Con về, khi xả hết báo thân.

 

 

Cách Niệm Phật 2               

 

A Mi Đà Phật thật từ bi,

Phát lời đại nguyện bất tư nghì

Tiếp dẫn chúng sanh về Cực Lạc,

Gian nan khổ cực chẳng hề chi

Chúng sanh chỉ cần niệm danh hiệu

Sáng, trưa , chiều, tối, chẳng khinh khi

Đi đứng, nằm ngồi hay ngủ nghỉ

Phật luôn trong tâm chẳng cách ly

Ngày lại ngày qua cứ như thế,

Chẳng c̣n thời gian đâu thị phi

Tây Phương Cực Lạc ngay trước mặt,

Sanh tử, tử sanh, há sợ ǵ?

 

 

 

TU HÀNH

 

Tu hành phải chịu khổ gian nan,

Mỉa mai chê trách cũng chẳng màng

Giữ vững tâm ḿnh không lay động,

Gian khổ sẽ qua chớ thở than!

Người đời có mấy ai hiểu đạo?

Tha hồ tạo nghiệp để thân mang,

Mỉa mai chê trách là căn bịnh,

Đến khi trả quả lại than van

 

Tuy nhiên:

Phật dạy chúng ta ḷng từ bi,

Thương yêu nhiều nhất kẻ thị phi

Người đă cho ta nhiều oan trái

Là người giúp ta trên đường đi

 

Đi đâu?

Về lại nơi ta đang muốn sanh

Có cha (Di Đà) Có Mẹ (hoa sen) Có bạn lành(Bồ Tát)

D́u dắt ta đi trên đường đạo

Trở lại Sa Bà độ chúng sanh

“Thân thể” ta mang là “bất diệt”,

“Tuổi thọ” ta mang là “hư không”

Cuộc sống của ta đầy vui thú

Không c̣n sanh tử hay giành tranh.

 

 

ĐI CHÙA

 

Đi chùa niệm Phật, cầu văng sanh

Tâm, ư, miệng ta phải trong lành

Tâm luôn nghĩ tốt cho người khác

Miệng ư phải luôn được thông hanh

Đi chùa niệm Phật thoát sanh tử

Chẳng phải tới lui để khoe danh

Rằng ta thiệt giỏi, hay hơn hết

Tâm này không bỏ, chẳng văng sanh

Niệm Phật c̣n có tâm đố kỵ

Tu ngàn đời cũng chỉ uổng phí công

Vẫn phải cứ đi lại ḷng ṿng

Trôi lên, trồi xuống trong luân hồi sanh tử,

Muốn được văng sanh và thành tựu,

Chẳng thể miệng niệm tâm chạy rong

Tâm, miệng, ư phải, kết chặt một ṿng

Tương ứng với Chư Phật và Bồ Tát.

 

 

 

Thơ về Tham, Sân, Si

 

Tham

Tham th́ ai chẳng có tham?

Tham ăn, tham ngủ, tham bạc vàng

Tham danh, tham vọng, tham tham địa vị

Tham nhà, tham của, tham giàu sang

Tham t́nh, tham ái, tham sắc dục

Tham đi du lịch để mở mang

Tham đi thăm viếng bạn bè cũ

Tham chạy lăng xăng tới họ hàng

Tham nên thứ ǵ cũng vơ cả

Làm cho cuộc sống càng gian nan

Tâm th́ luôn nghĩ bao nhiêu thứ

Thân th́ chẳng thể được rảnh rang

Dẫu cho cuộc sống có đầy đủ

Chẳng c̣n giây phút được b́nh an

Ḷng tham không xả, chẳng tu được

Vẫn măi luân hồi trong thế gian

Bạn ơi, muốn tu xin ghi nhớ!

Tâm tham phải bỏ không thể mang.

 

 

Sân

Sân giận nổi lên khi bực tức

Người khác làm sai trái ư ḿnh

Sân giận nổi lên khi vô minh

Cảm thấy thân ta, bị tổn hại

Sân giận nổi lên khi phiền toái

Cảm thấy ḿnh rất đúng chẳng sai

Sân giận nổi lên khi thất bại

Xuôi xẻo luôn xảy đến cho ḿnh

Sân giận nổi lên do bị khinh

Cho rằng có ta tức thấy "Ngă"

Sân giận này nếu mà chẳng xả

Tu ngàn đời cũng chẳng phá được vô minh.

Không thể sanh ra trong thế giới vô h́nh

Vẫn phải lăn lộn trong luân hồi sáu nẻo.

 

Si

Si mê mông muội tự cho thông minh

Chẳng biết rằng ai đă sanh ra ḿnh?

Chẳng biết từ đâu mà ta sanh đến?

Chết đi rồi không biết sẽ về đâu?

Cứ đi loanh quanh chẳng thể hồi đầu

V́ chẳng rơ ta đă từ đâu tới?

Si mê nên dính vào ṿng danh lợi

Bị ch́m sâu trong ngũ dục lục trần

Dù đúng hay sai chẳng thể phân minh

Vẫn măi măi bị ch́m trong sanh tử

Thế nên muốn tu hành được thành tựu

Tham, sân, si phải diệt bỏ ai ơi!

Nếu chẳng diệt dù khản cổ kêu Trời

Phật, Bồ Tát chẳng thế nào cứu độ

 

 

Tâm sự của Phật Thích Ca

 

 

49 năm thuyết pháp ở Sa Bà

Ta mong mỏi chỉ một điều duy nhất

Các con đây tu hành thành Phật

Để ĺa xa thế giới khổ đau này

Các con cần khổ nhọc một đời nay

Ráng tu học để thoát ṿng sanh tử

Về lại quê xưa nơi bản xứ

Cha Di Đà đang chờ đợi các con

Người đă khổ công xây dựng con đường ṃn

Để các con cứ thế mà tiến bước

Sa Bà khổ đầy năm ác trược

Các con ơi! hăy mau chóng quay về,

 Đừng để cho ngũ dục làm đê mê, 

Thật uổng phí thân người các con nhé!

Các con sanh ra do tinh cha huyết mẹ

Nhưng thân này chẳng phải của các con

Thân các con vẫn sống măi chẳng hao ṃn

Là tánh Phật, là linh hồn là tâm thức

Hăy ráng dụng công phu và nổ lực

Để tu hành thành Phật như ta

Các con rồi vĩnh viễn sẽ chẳng già, 

Sẽ không chết hay luân hồi trong lục đạo.

 

Diệu Âm Viên Nga

02-28-2018