Qu cũ cui năm

Huy Uyn

 

 

Những sợi khi lam chiều mi rạ
xanh ngắt mu ru ngang trời
qu qun từng hồi chung đổ
tru từng bầy lửng gặm bờ đ  .

 

Bn đất đồng thng chạp mưa tan
mẹ ngồi lặng yn đn dầu leo lt
giấc xưa về chậm ri  sn vườn 
nghe tiếng g gy đm xao xc.

 

Em vắng ti đứng trn cầu ngơ ngc
thi trăm năm đời đ lệ vng rơi
hong hn bn sng ngập ngừng chn bước
cay đắng chi hoi rt mi một đời .

 

Em c đợi chờ hai mắt đăm đăm
thương biết mấy mu nhung huyền đen ly
bờ ro đường qu thi qu xa xăm
lối nolại cng ti nhung nhớ.

 

Bn trời Ty giờ ai đưa tay vẫy
hnh như mắt mi đ dấu nụ cười
gi v hoa vng từ đ
xa tnh ti bến bỏ lại thuyền tri  .

 

Đm cuối năm dịu ngọt tiếng đn
phai nhạt khm tường-vi chm tối
hạnh phc người rơi theo bước chn
khc nhạc buồn chm đau qu .

 

Rồi một khc đoạn sầu người lẻ bng

ti nhặt trao em bờ khi sương
em ngồi lặng chờ ai về
cuối năm di rộng
mi tc xưa gi chở một trời buồn.

 

Huy Uyn

(chiều 28 tết)