Đôi Ḷng

Phan Anh

 

         

                          

NỖI L̉NG ANH

      

Nhân sinh tự cổ thường.       

Xuân hoa muôn một, sắc hương vẫn .       

B́nh tâm soi ḷng ta,       

Làm sao quên được bài ca tuyệt vời.

        

Kề vai hát giữa sao trời,       

Nhạc vương vấn gió, thơ dời sương đêm.       

Này emgiây phút khôn quên,       

Hoa khai bung nhụy, gió thềm ấp trăng!

 

                  

NỖI L̉NG EM

             

Xuân đến rồi nay, Xuân lại đi.             

Ngẫm lại t́nh ta, chẳng khác chi.             

Rồi đây đời sẽ, chia hai ngả.             

Một khối t́nh suông, hoen ướt mi.

                                                 

Xuân trước bài thơ, xuất thần thi.             

Bao nhiêu âu yếm, đón Xuân th́.             

Xuân nay khúc hát, t́nh yêu lại.             

Sâu lắng t́nh anh, em khắc ghi.             

                                                

              

Những gịng thơ ấy, anh gửi sang.               

Sao em đọc thấy, hiện nhiều hàng.              

Bởi  em- nước mắt - làm nḥa chữ.              

chă tuôn rơi, cảnh hợp tan! 

                                                  

Đă biết rồi đây, phải cố quên.              

Gượng vui, phải sống, cất ưu phiền.              

Nhưng em vẫn biết, mùa xuân đă.              

Tan rồi, tựa xác pháo bên hiên.

                                 

Người hiểu ḷng em, ấy Nha.     

Tử  Kỳ đangchốn phương xa.     

Ḷng không quên được, chiều Xuân ấy.     

Giữa Trời cùng hát, khúc hoan  ca.

                                

Nhớ lúc ra đi, anh cố khuyên.     

Đừng nên bi lụy, quá ưu phiền.     

Cho nênép nốt ḍng lệ

Nhỏ xuống thành thơ, khóc chút duyên

 

Phan Anh