NGNG XUN

Phương Tn

 

 

SNG SAO CỨ KHC

MỖI MNH HỠI SNG?

 

Đất khng l lắc l la

Trời khng ru rt ru ra tỏ tnh

Ni sao cứ đứng lặng thinh

Sng sao cứ khc mỗi mnh hỡi sng?

 

 

NHẠN KU THẢNG THỐT

ĐU CN CỐ HƯƠNG

 

Uổng cng mẹ bn biển Đng

Phm phu quậy sng quặn lng nước non

Buồn nghe bm bịp nỉ non

Nhạn ku thảng thốt đu cn cố hương?

 

 

SO KU: MẤT, MẤT,

THI RỒI NƯỚC ƠI!

 

C ca chi khc th lương

Ho queo chiếc bng dặm trường một ti

Ngng qu tự chốn xa xi

So ku: Mấtmấtthi rồi nước ơi!

 

 

MNH TRẦN, BỎ NGỰA,

NM KHIN, CHUI RỪNG

 

Nhớ xưa giặc h vang trời

Ồ khi nước xuống xc phơi đầy thuyền

Đao loan giặc rụngtương truyền

Mnh trần. Bỏ ngựa. Nm khin. Chui rừng.

 

Phương Tấn

(Cali, Janvier 01-2018)