MT LN XUN G

Cao M Nhn

    

Cnh thay l mới

Em đổi o xanh

Rồi ngồi yn đợi 

Sương rơi long lanh

 

Ma xun chưa tới 

Nn anh chưa qua

o xanh như lưới 

Nhện đang giăng

 

Năm cng thng cuối

Tuổi vẫn mộng

Tc em như suối 

Chảy trn dng thơ

 

Hay l anh gọi 

Ma xun sớm về

Để em thay o

Mầu sắc đam m

 

Em sẽ mời xun 

Nếu anhlại 

Bn em một lần 

Nhớ anh mi mi ...

 

CAO MỴ NHN

 

trch từ:

thi tập TNH MUỘN

sắp pht hnh trong thng 1, 2018