SÁNG CUI NĂM 2017

Phưc D Đăng

 

 

1.

Anh đoan chắc lúc nhỏ, Em - Hiếu động

chuyên , nhảy dây cùng bạn giờ ra chơi

bây giờ khi gặp Anh năm tháng trong đời

Em ghé lại

rung trái tim lắc

như say tàu xe

để cho Anh bỏ ghét...

 

2.

Lịch đă Khỏa Thân áo cuối

Em khoác vào người sợi trinh nguyên...

 

*31 tháng 12

LÊ PHƯỚC DẠ ĐĂNG