đm bt nh

trn thin hip

 

 

 

trong tr nh

tiếng th di

gia tn phai

cơn sng bin

 

li kinh đin

tiếng m đưa

ngy đại tha

đm bt nh

 

rng bn ng

li u minh

ci chng sinh

người hnh gi

 

gia gian tr

k tnh tu

vch sương m

đi tm đạo

 

nghe lng bo

Pht t tm

dit tham sn

yu vn vt

 

ly lượng Pht

độ trn gian

nh đạo vng

soi b kh

 

tm gic ng

ch T Bi

l bước đi

đấng B Tt

 

trần thiện hiệp