M Ơi !

Hnh Đàm

 

 

Mẹ ơi thu về phương ấy
Mưa ướt đời con ở chốn này
T́m giọt nắng vàng đâu chẳng thấy
Chỉ màu sương khói thoáng mây bay

Xa xăm cách trở trời quan tái
Nuốt lệ gạt sầu buổi chia ly
Cảnh quê ḿnh con nhớ quá
Canh trường khắc khoải cánh chim di

Đêm nay thức giấc sầu vương gối
tái ḷng con ở xứ người
Bóng mẹ chập chờn trong đêm tối
Hồn con quặn thắt giọt thu rơi ...

Mẹ ơi ! Mẹ ơi !

 

Hạnh Đàm