Thơ như nng hoa vng

Bi Nguyn Bng

 

 

Bng khung giọt nắng hoa vng
Hồn thơ về đậu bng hong hn reo
Người đi con mắt gh theo
Buồn vương chạm ng gi heo may về

Cơn m  bung lỏng tc thề
Để hanh vng nắng x về hồn hoang
Chiều nao rụng nắng hanh vng
Đậu trn cnh nhớ rung ngn tiếng thơ

Hnh như khao kht đợi chờ
Ẩn quanh quẩn cht hồn thơ lặng buồn
Tay m giấc mộng..V thường
Cn nghe sng snh con đường trầm lun

Hương xun giờ cũng can dần..
Cht non nả đ chạm gần ho hon
Tc bung vai xa đu cn....
Giấu sau lưng những chiều buồn khng em

 

Bi Nguyn Bằng