LI YU

BO GIT, GI SNG

Phan Anh

 

 

Ngườiđầu ty, kẻ viễn đng.

Hữu duyn l thắm, vợ nn chồng.

Thiếu thừa gắn b, giao ho một.

Thn xc đi lng, một điểm chung!

Những tưởng đời vui đến tận cng.

D đu dị mộng, ủ sẵn trong.

Thnh tht ngọt ngon, lời chấp cnh.

Nay thnh bo giạt, gi trn sng!

 

Bi nhạc xưa; nay, đổi điệu tng.

Chi tai, kh họng, xt xa lng.

Ngăn sng, cấm chợ; ai nng cấp?

Cạnh đấy, kề đy; ngn ngẩm lng!

Kết ước từ khi, nn vợ chồng.

, ring gp một- hai- m chung.

Yu thương gắn kết, cu hoan i.

Hạnh phc giao tnh, sao nỡ khng?

CH NHN

C:\Users\Owner\Downloads\NHẪN.jpg

 

 

 

 

Nhẫn ta, chừ đ cuối đường,

Chữ Tm bỏ xuống, đao (đau) thương hiện hnh.

Bậm mi chặt bỏ chữ tnh,

Bao la trời đất, v minh ci người!

 

Chừ em! Thả tc lưng trời,

Vo ve ong lượn, hoa cười lả lơi.

Mần thinh. Tĩnh lặng. Mnh ti.

Đường trần ng cụt. i thi .cuối đời!

PHAN ANH

 

Ghi ch:

Chữ Nhẫn gồm hai chữ Tm v Đao hợp thnh.