TRÁI CHI CHI

Phưc D Đăng

 

 

anh như đứa trẻ con

muốn được em bế  ẵm

ngồi với nhau hôm trước

sáng sau lại nhớ rồi

 

mặc cho em ph́ cười

nhớ th́ anh nói nhớ

đường xa đâu ngại khổ

nhưng em đă dặn

...

 

đành thẩy nhớ về em

vo tṛn  rồi tung hứng.

 

Phước Dạ Đăng