PhiMùa Thu?

MH Hoài Linh Phương

 

 

 

Nằm im trên xác

Nghe biển đời mênh mông

Tay t́m tay không thấy

Cuộc t́nh vào không

 

Em ngày xưa phải?

Từng mùa nắng đi qua

Từng mùa mưa vẫn đợi..

Hun hút chiến trường xa..

 

Gom vàng thu, đỏ

Trên tháng ngày quạnh hiu

ngày vui pháo nổ

Đường hoa đi trong chiều

 

Thu về đâu ai biết?

Mùa đă tàn ai hay?

học tṛ lưu lạc..

Bên sóng đời phôi phai

 

Người ngh́n xưa xa lắc.

Như một trời Đông, Tây

vàng rơi hiu hắt

Trên lệ thầm đêm nay…

 

M.H.HOÀI-LINH-PHƯƠNG

Washington D.C tháng 11/2017