Sc Thu Xưa

Hnh Đm

 

 

rừng thưa vừa khp cửa hờ
thu phong trt l vng gọi sầu
o hoa mờ nhạt giang đầu
thuyền qua bến tục về đu cuối trời

 

buồn theo con nước rong chơi
ph sinh mấy ng phai phi đường về
đau hồn cỏ dại ti t !
heo may rụng xuống bến m lỡ lng

 

trăng non thắp nh đm tn
cố nhn ơi ! cht nồng nn hm nao

lng dng cuộn sng ba đo
mắt xưa lệ tm tun tro ướt mi

 

giấc mộng thường lưu luyến chi
tiu tương du dặt người đi tm người !

 

Hạnh Đm