MI TNH CHN

Phan Anh

 

(Tặng cc ng b Yamaha)

 

 

Tnh yu nồng đượm nng đi chn!

Lả lướt du te, bụng cạ thn.

Hạnh phc thăng hoa, vui tuổi hạc.

Th vị no hơn, th nhảy đầm!

Du dặt bn tai tiếng bổng trầm!

Tm vui theo nhạc, lng theo chn.

Người gắn b, tnh xanh tuổi.

Bạn nhảy ngy thm, thắm thiết thn!

Lỡ c giận nhau, giận chẳng lu.

Cẳng thừa chn thi, gửi về đu?

Phăng xưa, bước mới- ai n tập?

Khiu niềm vui, nối nhịp cầu!

Bc hằng khuyn nn nhảy đầm.

Dưỡng sinh tuổi hạc, lực tng tm.

Dẻo dai sức khỏe, đời vui th.

Rn luyện chu thn: tr, lực, thần!

 

PHAN ANH

Ghi ch:

Yamaha: Gi m (cn) ham(vui)

Tr, lực, thần: Tr (c) (sức) lực (tinh) thần