CON ĐƯNG MƯA

Nguyn An Bnh

 

 

 

Lại đi. Trn con đường mưa

Si gn ẩm ướt bo vừa rớt qua

Cy cổ thụ trước hin nh

Sng nay chợt thấy nụ hoa nở a.

 

Trong k ức. Thời rất xa

Mưa bong bng. Mưa nhạt nha trong nhau

Mi người lạnh suốt đm su

L cong rơi đỏ ướt mu thời gian.

 

C chờ nhau. Ngy mưa tan

Con đường thắp nắng rất vng cc hoa

Hạt mưa chầm chậm lướt qua

Mốc meo nỗi nhớ bng xa người về.

 

Nguyễn An Bnh

7/10/2017