Đường v ch Mai cn xa lm

Huy Uyn

 

 

 

Qun rượu chiều mưa qua Đập-Đ

Bn người tnh mi chưa say

Bao năm vọng hoi tnh cố-xứ

Ly rượu buồn qun đi thng ngy .

 

Ny uống đi ơi người một thuở

Gặp lại nhau c lm mắt chiều se

Mi xưa cn thắm hồng hai m

C dấu nỗi buồn kn trong dng chiều .

 

Ta bạc lng cuối phố khuya buồn

Đường về chợ Mai cn xa lắm

Ta muốn qun đời qua nụ hn

Sao lng bỗng dưng thm cay-đắng .

 

rượu khiến ta say qu đổi

Mặt em hồng bn chn rượu cay 

Ta hồ trở lại thời trai trẻ

Dấu cổ-tch qun một phận người .

 

Hồ dễ bấy năm gặp người xưa

Chn chặt trong tim bao ngy thng

Chiều mưa qun rượu bng quay về

Thương em cả một đời lận-đận .

 

C biết ta buồn chiều-rượu-say

Em rt dm ta thm chn nữa

Cố-nhn bỏ lạiphương ny

Ta say cả một trời thương-nhớ .

 

Thi em chn ny l chn cuối

Em c buồn c nhớ ta khng ?

 

Huy Uyn

(24-10-17)