đồi trăng

trn thin hip

 

 

 

Trăng trn em ngủ đồi trăng

Ru em ngon giấc xin bng li thơ

Sầu đưa tiếng sui v b

Mong em hạnh phc tnh-c-chim-bao

 

L trăng đa gi lao xao

Hồn ta c s li vo mnh mng

Ru em ngủ gic tht nng

Để trăm cnh bướm v trong mộng lnh

 

Lạc đn vạc gi đm xanh

vai em lnh xin dnh vng tay

Ru em lục bt tnh đầy

Ru em vỗ nhp bn tay trng ngn

 

Sao trời kết gii sng ngn

Tc em sương đọng cũng ngn y sao

Ru em hồng gic trc đo

M nghe trong mộng tiếng cho gi vui

 

Trần Thiện Hiệp