Mt Đời Hiu Qunh

MH Hoi Linh Phương

 

 

Khi ta về từ nỗi dở dang

Người ring ai đau xt, ngỡ ngng

Trời thng ging sao trời nổi gi?

Ta ci đầu trong cuộc tnh tan

 

Vẫn biết đời buồn như khi bay

Mong manh trn những ngn tay gầy

Sao m ảnh vo trong mắt?

Để chỉ mnh ta giấc mộng di

 

Ta hiểu.. bn kia mu kỷ niệm

L nt nhu một cuộc tnh phai

Người xa xi lắm, đu cn nhớ

Nn lặng thầm, cay đắng chỉ ring ai.

 

Nhưng mi hoi trng ngng một phương

Người về đu trong ci v thường?

Biết ta chờ sao khng ro gọi?

D ngậm ngi rất nhẹ một mi hương

 

M.H.HOI LINH PHƯƠNG

Washington D.C thng 10/2017