GHI CHÚ

 

Để xem đúng những fonts chữ đă dùng

để tŕnh bày trong mục Sáng Tác Bốn Phương,

mong các bạn nên cài thêm vào máy của ḿnh

những fonts chữ dưới đây (tất cả đều miễn phí):

 

·      Segoe Script

 

·      Cambria

 

·      Love Story Rough

 

·      Showcard Gothic

 

 

Các fonts chữ này thể lấy về từ site:

 

https://www.dafontfree.net/

 

 

Font Segoe Sript:

 

https://www.dafontfree.net/find.php?q=Segoe+Sript

 

 

Font Cambria:

 

https://www.dafontfree.net/find.php?q=Cambria

 

 

Font Love Story Rough:

 

https://www.dafontfree.net/find.php?q=Love+Story+Rough

 

 

Font Showcard Gothic:

 

https://www.dafontfree.net/freefonts-showcard-gothic-f65347.htm

 

 

Sau khi download xong các fonts này, các bạn open zip files đó ra,

đem cái file dạng .ttf ra desktop, rồi dùng chuột phải (right click)

bấm vào chữ INSTALL ở hàng thứ 3 trong box, thế xong

 

Các bạn thể đọc thêm cách cài fonts mới ở link này:

 

http://thuthuat.taimienphi.vn/cach-cai-dat-font-chu-su-dung-tren-windows-533n.aspx

 

trở ngại, các bạn liên lạc với:

 

han.le3359@gmail.com